Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ROK 2015

AKCE „DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI“

Tak jako v letech předešlých, i letos, proběhne v okrese Karviná v měsíci květnu akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči" (ne nečleny). Jedná se o akci celokrajské působnosti, která se setkala s velmi kladným ohlasem a je přislíbena maximální podpora ze strany krevního centra.

Členové SDH plánují termín darování krve na pátek 22.5. 2015.  Sledujte více na FB stránkách.

Podrobnější informace k celé akci naleznete na: osh-karvina

Pohárová soutež v Albrechticích

Včera 16.5. 2015 se konala soutěž o putovní pohár obce Albrechtice, které se účastnili obě naše sportovní družstva. Soutěž pro naše družstva skončila velkým neúspěchem. Naše družstvo žen svým prvním požárním útokem dosáhly pěkného času 20,1 sec . Bohužel během soutěže přestala fungovat časomíra a soutěž se doběhla v duchu fair play na ruční stopky s tím že družstva co odběhly své pokusy zopakují. Ve druhém pokusu ženám požární útok nevyšel a skončili s neplatným pokusem za nesestřiknutí pravého terče. Mužské družstvo skončilo rovněž s neplatným pokusem za nesestřiknutí ale levého terče i když svůj pokus měly rozběhnutý velice pěkně a pravý terč se podařil sestřiknout v čase 14:39 sec. . Zároveň to byla poslední možnost ostrého startu před začátkem Gorolského poháru ve kterém budou soutěžit a sbírat body.
Videa z této soutěže si můžete prohlédnout na této stránce.

Okrskové kolo v požárním sportu

V sobotu 9.5. bylo v Českém Těšíně na stadiónu Frýdecká k vidění Okrskové kolo v požárním sportu. Naše družstva mužů a žen se s technických důvodu nezúčastnili jedné ze dvou disciplín, ale i přesto se mužům podařilo po provedení požárního útoku vystoupit na stupně vítězů a obsadili celkové 3. místo. Ženy už takové štěstí neměly, i když se jim požární útok velice povedl bohužel na stupně vítězů to nestačilo a ze stadiónu si odvezly "bramborový" pohár za čtvrté místo

 

BŘEZEN MĚSÍC POŽÁRNÍ OCHRANY 

V průběhu měsíce března, jež je označován za měsíc požární ochrany, uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov (Vojtěch Pata a Jiří Walica) besedy a den otevřených dveří jak pro děti z mateřských škol v Dolní Žukově, Horním Žukově a městské části Karviné - Louky, tak i chovance Slezské Diakonie v Horním Žukově a klienty Charitního domu pokojného stáří a Charitního domu pro matky v tísni.

Tato akce nenahrazuje celoroční činnost na úseku prevence, pozitivně však přispívá k preventivní a výchovné činnosti. Prostřednictvím těchto besed jsme si s dětmi, chovanci Diakonie a klienty Charity vykládali o základních principech jak předcházet mimořádným událostem a o chování v případě vzniku těchto událostí. Na názorném příkladu si děti a chovanci vyzkoušeli jak se opouští pokoj, ve kterém vznikl požár. Rovněž jsme přiblížili, co vše povolání hasiče obnáší, jak to v „hasičárně“ vypadá a jak se hasí oheň.  

Odkaz na článek jež o naší činnosti napsali na stránkách Charity ČesKý Těšín naleznete zde: ceskytesin.caritas

image

 

ROK 2014

ORGANIZAČNÍ POZVÁNÍ

Příští schůze výboru SDH se bude konat v pátek 21. listopadu 2014 v 17hod. Bylo by velmi vhodné, kdyby se této schůze zúčastnili všichni zájemci o činnost ve výboru SDH pro období 2015-2020. Kolem 18 hod. bude pokračovat "vilijovka" pro všechny členy SDH. 

 

DEN DĚTÍ S HASIČI  

Dne 8. 6. 2014 pořádá SDH Český Těšín - Horní Žukov od 14 hod v areálu hasičské zbrojnice v Horním Žukově již tradiční "Den dětí s hasiči".

Program:  

přivítání dětí

soutěže a hry + malování na obličej

ukázky hasičské techniky

prohlídka zbrojnice

vyhodnocení a předání výher

O dobrou náladu a bohaté občerstvení se postarají dobrovolní hasiči ze Žukova. V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná a bude stanoven náhradní termín!

Tato akce se koná za finanční podpory společnosti Třinecký inženýring, a.s.

 

VÝCVIK JEDNOTEK PO 

5. dubna 2014 proběhlo společné cvičení jednotek těšínského okrsku SDH a dvo OSP z Cieszyna v rámci projektu Hasiči bez hranic / Stażacy bez granic. Školení s tématem "Instruktážní metodické zaměstnání" se uskutečnilo ve skladu ochrany obyvatelstva v Chotěbuzi na ulici Lesní.

Cílem výcviku bylo nabytí teoretických i praktických zkušeností při vybraných činnostech v rámci zásahové činnosti jednotek požární ochrany. Důraz bude kladen na činnosti, ke kterým jsou tyto jednotky ve většině případů povolávány a které řeší s použitím vlastních prostředků.

Samotný výcvik byl rozdělen na části: 1. praktický nácvik stavby protipovodňových hrází, 2. praktický nácvik prací ve výškách a nad volnou hloubkou, 3. praktický nácvik práce se žebříky, 4. poskytování první pomoci a 5. vyhledávání osob v neznámém prostředí

 

DOTACE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN 

Město Český Těšín poskytlo v letošním roce 2014 SDH Český Těšín - Horní Žukov peněžitou dotaci na rozvoj sportovního družstva. Pomocí těchto prostředků jsme mohli doplnit stávající výbavu mužského sporotvního družstva a hlavně jsme umožnili vznik a konkurenceschopnost družstva žen. Tímto bychom chtěli představitelům města poděkovat za podporu, kterou našemu sboru poskytli.

 

BŘEZEN MĚSÍC POŽÁRNÍ OCHRANY 

V průběhu měsíce března, jež je označován za měsíc požární ochrany, uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov (Vojtěch Pata, Jiří a Marek Walicovi) besedy a den otevřených dveří pro děti z mateřských škol v Dolní Žukově a Horním Žukově, tak i chovance Slezské Diakonie v Horním Žukově.

Tato akce nenahrazuje celoroční činnost na úseku prevence, pozitivně však přispívá k preventivní a výchovné činnosti. Prostřednictvím těchto besed jsme si s dětmi a chovanci Diakonie vykládali o základních principech jak předcházet mimořádným událostem a o chování v případě vzniku těchto událostí. Na názorném příkladu si děti a chovanci vyzkoušeli jak se opouští pokoj, ve kterém vznikl požár. Rovněž jsme přiblížili, co vše povolání hasiče obnáší, jak to v „hasičárně“ vypadá a jak se hasí oheň.  

 

 

ZKOUŠKY ODBORNOSTI - HASIČ II. a III. STUPNĚ 

Odborná rada velitelů OSH Karviná zkoušky vyhlásila zkoušky pro získání odbornosti Hasič II. a III. stupně. Na tuto nelehkou zkoušku se přihlásilo i pět členů výjezdové jednotky našeho SDH. Den "D" nastal v sobotu 22.3.2014 od 08.00 v kulturním domě v Rychvyldě. Naši zástupci nezklamali a všichni zkoušku hravě vykonali snad i díky pilné přípravy pod vedením velitele Jiřího Walicy. Gratulujeme členům sboru k úspěšnému získání odbornosti SH ČMS v oblasti represe - Hasič III. (Marian Mitrega, Jakub Pasrbek, Jakub Židek), Hasič II. (Rostislav Walica) a Strojník (Lukáš Walica). 

 

EXKURZE V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH 

Dne 2. 3. 2014 proběhla odborná exkurze v Třineckcýh železárnách, a.s. Mimo jiné si naši členové a jejich rodinní příslušnící mohli mimo jiné prohlédnout základnu profesionálních hasičů závodu TŽ, provozy aglomerace, vysoké pece a kyslíko-konvertorové ocelárny a to vše za odborného a vyčerpávajícího výkladu Ing. Petra Wojnara. Tímto bychom mu chtěli jak za odborný výklad, tak i umožnění exkurze poděkovat. 

 

 

OLDIES PARTY 

Jedenáctá "Oldies party" ve stylu filmových a pohádkových postav, herců a třeba i kulis :-) Skvělá stylová hudba 60. - 90. let + něco i ze soudku filmové sféry, skvělé stylové kostýmy, skvělá zábava! Soutěž o nejlepší stylové oblečení. Hlasujete VY! 

Akci spolu snáším sborem pořádá Magdaléna "Duša" Jedzoková a TS Externo a o hudbu se bude starat DJ Rostislav Jež. Vystoupí Patrick Ulman (vícenásobný mistr EUROPE a několikanásobný mistr ČR v electric boogie, finalista Talentmanie 2010 s Hybrid´s Crew), David Pargač (zapsán do GUINESSOVÉ knihy rekordů ve skoku na jedné ruce 2011, překonání světového rekordu ,,handjumps" 2013, účastník Talentmanie 2010, ČS má talent 2011, natáčení ČS má talent aktuálně), TS ExternoJana OndruškováPetr Sutorý a Petr Pěnkava.


24. května 2014 v KD Chotěbuz, cena 150 Kč / osoba
Předprodej od 3. března 2014 u Magdy Jedzokové na facebooku nebo mailu oldies.party@seznam.cz
Večeře k zakoupení na místě.

 

 

EXKURZE DO TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN

Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov pořádá 1. 3. 2014 nebo 23. 2014 od 9:00 exkurzi do Třineckých železáren, která bude probíhat prohlídkou vysoké pece, závodních profesionálních hasičů TŽ a dle času se navštíví ještě nějaký další provoz (dle dohody). Exkurze bude probíhat přibližně 2 hod. Průvodcem v TŽ bude Ing. Petr Wojnar.

Zájemci se hlaste nejpozději do 28. ledna 2014 (počet osob omezen) na: walica.lukas@centrum.cz nebo SMS na 774997155.

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Výbor SDH Český Těšín - Horní Žukov Vás srdečně zve na Výroční valnou hromadu sboru, která se koná dne 4. 1. 2014 v 16:00 v prostorách HZS v Českém Těšíně (Masarykovy sady 67/34, Č. Těšín).

Program:     

                            Zahájení a přivítání hostů

                            Volba mandátové a návrhové komise

                            Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2013

                            Zpráva kontrolní a revizní komise

                            Návrh činnosti a hospodaření na rok 2014

                            Volba delegátů na VVH Okrsku Český Těšín

                            Diskuze

                            Předložení a schválení usnesení VVH

                            Závěr

Prosíme o účast všech členů, jejich dochvilnost z důvodů hladkého průběhu VVH. Pokud vlastníte hasičský stejnokroj, tak jej prosím pro VVH použijte.

Účast prosím potvrďte na telefonních číslech starosty nebo velitele, popřípadě na email SDH: sdhzukov@email.cz, nejpozději do 31. 12. 2013

Těšíme se na Vaší účast

 

ROK 2013

ČLÁNEK NA 5plus2.cz

Na webových stránkách 5plus2.cz vyšel 19. 10. 2013 v sekci "Poznejte své hasiče" článek, který stručně mapuje historii a současnou činnost našeho sboru. Příspěvek nese titulek "Hasiči z Horního Žukova nahrazují kvantitu pílí" a celé jeho znění si můžete přečíst na http://karvina.5plus2.cz/42997/hasici-z-horniho-ukova-nahrazuji-kvantitu-pili.

 

VINNÝ SKLÍPEK 2013

Dovolujeme si pozvat všechny členy SDH Horní Žukov do vinného sklípku v Hustopečích u Brna. Akce se koná 7.prosince 2013. V ceně 500 Kč na osobu je řízená degustace, neomezena konzumace Vámi vybraného vína, jídlo, nealko nápoje, káva, čaj, moravské koláčky. Ubytování je zajištěno kousek od sklípku. Cena za ubytování je 350 Kč na osobu. Pojedeme vlakem z Českého Těšína v 9:43. Návrat je plánován opět vlakem v pozdějších odpoledních hodinách 8.prosince. Počet míst je omezen. Zájemci hlaste se na tel. 736 450 207 nebo 728 448 642. Zálohu 1000 Kč prosíme uhradit do 15.11. člence Silvii Walicové nebo Anieli Dudové

 

OLDIES PARTY "80´s and 90´s"

Drazí a milí příznivci Oldies party, dne 30. listopadu 2013 proběhne v KD Chotěbuz již tradiční Oldies party, tentokráte ve stylu 80. - 90. lét (disco-jeanso-stříbrná). Vstupné je ve výši pouhých 150 Kč a lístky si můžete rezervovat oldies.party@seznam.cz. Akci spolu snáším sborem pořádá Magdaléna "Duša" Jedzoková a TS Externo a o hudbu se bude starat DJ IVAN.

 

VÝSLEDKY TĚŠÍNSKÉHO POHÁRU 2013

Den 8. 10. 2013 17:30 proběhlo na stanici HZS MSK v Českém Těšíně vyhodnocení výsledků Těšínského poháru v požárním sportu. Na vyhodnocení se dostavili kromě členů okrsku i zástupce města Český Těšín pan Ivan Beták a vedoucí jednotlivých družstem, jež si z rukou starostky převzali ocenění. 

Výsledné pořádí:
 
1. Horní Žukov           27 b.
2. Mosty                     24 b.
3. Zpupná Lhota        23 b.
4. Mistřovice            15 b.
5. Stanislavice            15 b.
6. Chotěbuz                 14b. 
 
Naším mužům moc gratulujeme k úspěchu a ke vzorné reprezentaci sboru!!! Jen tak dále pánové :o)))

 

VÝSLEDKY MEMORIÁLU J.NIEMCZYKA

XXIV. ročník Memoriálu JANA NIEMCZYKA v požárním útoku se konal dne 28. 7. 2013. Soutěž byla VII. kolem BESKYDSKÉ LIGY a zároveň V. kolem TĚŠÍNSKÉHO POHÁRU. Celkem se naší pohárovésoutěže zúčastnilo 41 družstev z toho 25 družstev mužů a 16 družstev žen. Začátek soutěže proběhl 11:10 slavnostním nástupem a konec 16:20 slavnostním vyhodnocení. Děkujeme všem za účast a snad se Vám naše soutěž líbila.

Ocenění družstev:
kategorie muži:                                     čas                    ocenění
1. SDH Český Těšín – Mosty             15,154 s           600 Kč + putovní pohár + pohár + věcné ceny + poukázka
2. SDH Český Těšín – Horní Žukov  15,346 s           400 Kč + pohár + věcné ceny
3. SDH Bystré                                      16,145 s           300 Kč + pohár + věcné ceny
4. SDH Hájov                                       16,591 s           200 Kč
5. SDH Frýdek                                     17,473 s          100 Kč
 
kategorie ženy:                                    čas                   ocenění
1. SDH Hájov                                      17,638 s           600 Kč + putovní pohár + pohár + věcné ceny + poukázka
2. SDH Český Těšín – Mistřovice     19,377 s          400 Kč + pohár + věcné ceny
3. SDH Frýdek                                     20,058 s          300 Kč + pohár + věcné ceny
4. SDH Fryčovice (čas prvního kola)  19,672 s          200 Kč
5. SDH Baška (čas prvního kola)         20,651 s          100 Kč
 
nejrychlejší nástřik (terč 5 litrů):                         čas                   ocenění
muži – SDH Frýdek                                          14,576 s          medaile + odměna
ženy – SDH Český Těšín - Mistřovice           18,204 s          medaile + odměna
           
hluk stroje - meření decibelů:                                       hluk                  ocenění
nejhlučnější – SDH Bystré                               100,6 dB         soudek piva

 

MEMORIÁL J.NIEMCZYKA V POŽÁRNÍM SPORTU

Dne 28.7.2013 proběhne 24. ročník Memoriálu Jana Niemczyka v požárním sportu. Účastník Beskydské ligy a Těšínského poháru SDH Český Těšín – Horní Žukov si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tuto hasičskou pohárovou soutěž. Tento závod bude 7. kolem Beskydské ligy a zároveň 4. kolem Těšínského poháru.
 
Datum konání:    neděle 28. 7. 2013
Čas:                     11:00 – zahájení, prezentace od 10:30 po celou dobu soutěže
Místo:                   u hasičské zbrojnice v České Těšíně - Horním Žukově na ulici Pod Zvonek č. 267
Disciplína:           požární útok na sestřikové terče, kategorie muži a ženy
Startovné:            100 Kč
Startovní pořadí: možná rezervace na tel.: Robin Szewieczek - 777 806 509 email: TDI.SNAKE@SEZNAM.CZ nebo dle příjezdu na soutěž
 
Propozice memoriálu najdete v sekci Soutěže. Tato akce se koná za finanční podpory města Český Těšín.

 

Aktuální startovní pořadí.
 
1. Horní Žukov – muži
2. Baška – ženy
3. Frýdek – ženy
4. Mosty – muži
5. Baška – muži
6. Rezervace
7. Frýdek – muži
8. Stanislavice – muži
9. Krmelín – ženy
10. Zpupná Lhota
11. Vyšní Lhoty – ženy
12. Místek – muži
13. Krmelín – muži
14. Vyšní Lhoty – muži
15. Čeladná – ženy
16. Chotěbuz – muži
17. Palkovice – ženy
18. Mistřovice – muži
19. Skalice – ženy
20. Čeladná – muži
21. Palkovice – muži
22. Mistřovice – ženy
23. Frýčovice – ženy
24. Bystré – muži
25. Hájov A – muži
26. Skalice – muži
27. Staré Město – ženy
28. Fryčovice – muži
29. Hájov – ženy
30. Staré Hamry – muži
31. Pstruží – muži
32. Hájov B – muži
33. Staré Město – muži
34. Karolínka město – muži
35. Pstruží – ženy
36. Marklovice – ženy
37. Brušperk A – muži
38.
39.
40. Marklovice – muži
41. Brušperk – ženy
42.
43.
44.
45. Brušperk B – muži

 

DEN DĚTÍ S HASIČI

Přijďte za námi se svými dětmi oslavit již tradiční "Den dětí s hasiči". Tato akce se uskuteční dne 16. 6. 2013 od 14:00 u hasičské zbrojnice v Horním Žukově.

 

VALNÁ HROMADA A SMAŽENÍ VAJEČINY

Výbor SDH Český Těšín - Horní Žukov Vás srdečně zve na Valnou hromadu a tradiční smažení vaječiny, které se se bude konat dne 18. 5. 2013 v 17:00 v prostorách hasičárny SDH Český Těšín - Horní Žukov. Valná hromada se bude řídit tímto programem: zahájení, přednesení zprávy o dosavadní činnosti sboru, diskuze a závěr Valné hromady. 
        Následovat bude tradiční smažení vaječiny. Vajíčka si prosím doneste sebou a o zbytek občerstvení bude postaráno. Prosíme o potvrzeni účasti z důvodů nákupu dostatečného občerstvení a to veliteli SDH (nejpozději do 15.5.2013). 

 

OKRSKOVÁ SOUTĚZ A ÚSPĚCHY SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA

Dne 18.5.2013 od 9:00 proběhne v sportovním areálu Frýdecká v Českém Těšíně "Okrsková soutěž" v požárním sportu. Této soutěže se zúčastní jak družstvo mužů našeho sboru, tak i družstvo dorostenců. Přijďte nás podpořit!!!
        Družstvo mužů odběhlo v letošním roce již několik soutěží. Pro dokreslení jejich formy zde umisťujeme dva odkazy na videa z letošních soutěží. První ukázka je ze Vsetína, kde muži obsadili pěkné 7. místo z 25 družstev http://www.youtube.com/watch?v=yqW-GECQ3Ec a druhá je z Kunčic pod Ondřejníkem, kde náš sbor z 37 mužstev dosáhl na 17. pozici http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P6xsHdxV0FQ

 

ČLÁNEK O NAŠÍ ČINNOSTI V TĚŠÍNSKÝCH LISTECH

V Těšínských listech 2/2013 ze dne 26. dubna 2013 vyšel článek o činnosti našeho sboru v rámci požární ochrany. Jiří Walica a Vojtěch Pata v průběhu měsíce března navštívili Slezskou Diakonii v Horním Žukově a mateřské školky v Horním a Dolní Žukově, kde provedli preventivně výchovnou činnost. 

 

OLDIES PARTY "Hippies versus Boney M"

Dne 20. dubna 2013 jsme znovu spolupořádali s Magdalénou Jedzokouvou již tradiční Oldies party. Tentokrát byla akce pořádána ve stylu 60. - 90. let tentokrát s podtitulem "Hippies versus Boney M". Večer provádělo duo Petr a Petr, o hudbu se staral DJ Roman Grygar a na parketu vystoupili taneční skupina Externo TJ Sokol s nezapomenutými Poupaty. 
        Pořízené fotografie naleznete na stránkách Miroslava Pawelka http://www.miroslavpawelek.com/ v sekci extra galerie. 

 

JAN KAZIMIRSKI

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 27.2.2013 ve věku nedožitých 101 let, zemřel dlouholetý člen našeho sboru pan Jan Kazimirski. Tento muž, který byl vždy pln optimismu a elánu, byl členem našeho sboru 43 let .

ČEST JEHO PAMÁTCE

 

EXKURZE DO TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN

Z důvodů nemoci pana Ing. Wojnara se exkurze přesouvá na jíný termín!!!

Na exkurizi budete moct navštívit: vysokou pec, podnikové profesionální hasiči TŽ a dle času se navštíví ještě nějaký provoz (dle dohody). Odjezd od zbrojnice z Horního Žukova bude v 10:00, exkurze bude probíhat přibližně 2 hod a průvodce v TŽ bude Ing. Petr Wojnar. 

Zájemci se mohou hlásit na mail walica.lukas@centrum.cz nebo SMS na 774997155 (počet omezen )

 

EXKURZE DO TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN

Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov pořádá 10. 2. 2013 od 10:00 exkurzi do Třineckých železáren, která bude probíhat prohlídkou vysoké pece, závodních profesionálních hasičů TŽ a dle času se navštíví ještě nějaký další provoz (dle dohody). Odjezd od zbrojnice z Horního Žukova je 10:00 a exkurze bude probíhat přibližně 2 hod. Průvodcem v TŽ bude Ing. Petr Wojnar.

Zájemci se hlaste nejpozději do 26. ledna 2013 (počet osob omezen) na: walica.lukas@centrum.cz nebo SMS na 774997155.

 

KULIG 2012

V neděli 20.1.2013 od 14hod. proběhl kulig. Hlavním organizátorem byl Marian Mitrega, který také poskytl svůj traktor k této akci. V příloze je pár fotek, jak je vidět na jedné fotce podařilo se nám i vyorat a chytit myš. Účast byla slabší , jelikož se účastnilo jen 9 osob. Přesto děkuji za dobrou akci, která se povedla a jedná se o akci která spadá pod organizační akce SDH .

          

         

 

 

ROK 2012

 

TAKTICKÉ CVIČENÍ

V něděli 28.10.2012 od 17hod proběhne taktické hasičské cvičeni v Horním Žukově na ulici Dědinské č.135. Cvičení se budou účastnit sbory z okrsku Český Těšín a družební sbor Horního Žukova OSP Olza a sbor dobrovolných polských hasičů z Czieszyna. Cvičení proběhne za finanční podpory města Český Těšín.

 

 

23.ROČNÍK MEMORIÁLU JANA NIEMCZYKA

V neděli 29.7.2012 proběhl již XXIII. ročník Memoriálu JANA NIEMCZYKA v požárním sportu. Tato soutěž je byla součástí VII. kolo Beskydské ligy a zároveň V. kolo Těšínského poháru.

Zde jsou kompletní výsledky...

 

kategorie muži:          

pořadí

družstvo

decibely

levý terč

pravý terč

výsledný čas

poznámka

1

SDH Český Těšín – Horní Žukov

112,1

19,403

18,699

19,403

BL, TP

2

SDH Fryčovice

107,4

19,302

19,482

19,482

BL

3

SDH Český Těšín - Mosty

100,9

19,681

19,365

19,681

TP

4

SDH Bystré

110,0

19,875

19,632

19,875

BL

5

SDH Hájov

116,6

20,025

18,903

20,025

BL

6

SDH Pstruží

118,0

20,065

20,261

20,261

BL

7

SDH Karviná - Louky

118,0

19,660

20,535

20,535

 

8

SDH Český Těšín – Stanislavice

114,3

19,085

20,788

20,788

BL, TP

9

SDH Skalice

117,2

20,092

20,844

20,844

BL

10

SDH Petrovice - Marklovice

106,3

20,784

21,942

21,942

 

11

SDH Brušperk

107,1

21,962

21,788

21,962

BL

12

SDH Vyšní Lhoty „A“

109,1

20,714

22,207

22,207

BL

13

SDH Frýdek „A“

117,7

18,823

22,644

22,644

BL

14

SDH Staré Hamry

112,0

22,810

21,194

22,810

BL

15

SDH Český Těšín - Mistřovice

112,8

19,909

22,810

22,810

TP

16

SDH Chotěbuz

108,2

22,630

22,838

22,830

TP

17

SDH Zpupná Lhota

115,9

18,667

23,875

23,875

TP

18

SDH Baška

115,0

20,414

24,588

24,588

BL

19

SDH Karolinka

113,5

23,346

24,721

24,721

BL

20

SDH Palkovice

112,9

23,858

24,960

24,960

BL

21

SDH Hukvaldy

104,0

25,270

25,745

25,745

BL

22

SDH Vyšní Lhoty „B“

110,9

28,209

25,055

28,209

 

23

SDH Čeladná

116,7

30,610

24,436

30,610

BL

24

SDH Krmelín

117,2

36,803

22,328

36,803

BL

25

SDH Staré Město

96,5

44,118

44,311

44,311

BL

26

SDH Frýdek „B“

117,7

 

 

NP

 

26

SDH Havířov Město

-

 

 

NP

 

26

Košatka

-

 

 

NP

 

 

kategorie ženy:

pořadí

družstvo

decibely

levý terč

pravý terč

výsledný čas

poznámka

1

SDH Fryčovice

108,2

22, 947

24, 044

24, 044

BL

2

SDH Mistřovice

112,5

22, 181

24, 766

24, 766

 

3

SDH Vyšní Lhoty

111,6

25, 980

24, 634

25, 980

BL

4

SDH Frýdek

117,6

21, 340

26, 173

26, 173

BL

5

SDH Petrovice - Marklovice

115,3

26, 339

24, 073

26, 339

 

6

SDH Hájov

116,6

27, 143

27, 142

27, 143

BL

7

SDH Krmelín

116,0

24, 336

27, 214

27, 214

BL

8

SDH Nová Ves

101,9

23, 082

28, 237

28, 237

 

9

SDH Baška

114,7

27, 021

28, 374

28, 374

BL

10

SDH Palkovice

115,1

23, 952

31, 506

31, 506

BL

11

SDH Staré Město

95,4

36, 484

32, 425

36, 484

BL

12

SDH Pstruží

119,4

24, 486

40, 399

40, 399

BL

13

SDH Čeladná

-

 

 

NP

BL

 

                                                                    

kategorie dorost:

pořadí

družstvo

decibely

levý terč

pravý terč

výsledný čas

poznámka

1

SDH Nová Ves

102,0

23, 423

23, 728

23, 728

 

2

SDH Český Těšín – Horní Žukov

112,1

23, 369

26, 759

26, 759

 

 

 

 

 


 

DEN DĚTÍ S HASIČI

Tradiční Den Dětí s hasiči se bude konat 24.6.2012 od 14.00h v areálu Hasičské zbrojnice SDH Český Těšín - Horní Žukov. 

Srdečně zvou místní dobrovolní hasiči z Horního Žukova.


NOVÁ ADRESA

 

Po dlouhých letech bylo naší zbrojnici přiděleno číslo popisné . Takže nová adresa je Český Těšín Horní Žukov ,  Pod Zvonek 276  , 73701


 

SBĚR ELEKTOODPADU

Na několika obrázcích vám ukazujem jak to vypadá  , když se Hasiči zapojí do sběru elektoodpadu .....

    

 

     

 

 


 

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme , že dne  20 . února 2012 , zemřela dlouholetá členka našeho sboru , paní VILEMÍNA NIEMCZYKOVÁ .  Členkou  sboru byla 63 let .

Čest její památce

 

 

 


 

FOTBALEK

SDH HORNÍ ŽUKOV pořádá v sobotu 12.2.2012 mini turnaj v sálové kopané.

Akce se koná v tělocvičně ZŠ Pod Zvonek ve Svibici od 14:00 – 17:00 hod


 

RECYKLUJTE S HASIČI

Náš sbor se  zapojil do akce firmy ELEKTROWIN s názvem recyklujte s hasiči.  . Sběru podléhají spotřebiče jako jsou -

mrazničky, ledničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, televize, rádia, monitory, žehličky, elektrické sekačky a jiné elektrické a elektronické spotřebiče a nástroje.

Do zpětného odběru nepatří -

žárovky, zářivky, výbojky a úsporky, bojlery, cartridge.


Převzít lze pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.

 

Kompletní seznam vybíraných elektrospotřebičů najdete na stránkách

www.recyklujteshasici.cz .


 Na datum konání sběru elelektrozařízení upozorní informační plakáty.

 


 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Výroční valná hromada se koná 21.ledna 2012 v 16.00 h v restauraci " U LUKŠE " 

Srdečně zveme všechny členy .


 

SDH HORNÍ ŽUKOV na FACEBOOKu .

SDH Horní Žukov má oficiální profil i na facebooku. 

http://www.facebook.com/Sdh Horní Žukov


 

MÁME TADY NOVÝ ROK 2012

 

 

ROK 2011

 

SDH HORNÍ ŽUKOV na FACEBOOKu

SDH Horní Žukov má oficiální profil i na facebooku. http://www.facebook.com/

 

MEMORIÁL JANA NIEMCZYKA V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Dne 31.7.2011 se od 10.00 h u hasičské zbrojnice konal 22. ročník Memoriáli Jana Niemczyka v požárním sportu. 
I přes velmi nepříznivé počasí soutěž proběhla v pořádku a bez zranění a vážnějších komplikací.

Pořadí družstev 

Muži čas
1  Albrechtice 23,220
2  Pstruží 23,989
3  Karviná Louky 25,114
4  Mosty 26,297
5  Horní Žukov 26,375
6  Závada 27,587
7  Chotěbuz 28,773
8  Marklovice 29,761
9  Mistřovice 30,861
10  Zpupná Lhota 31,708
11  Haviřov 31,854
12  Stanislavice 37,128
13  H.Žukov B  NP
14  H.Žukov Dorost  NP
Ženy čas
1 Karviná Hranice 23,857
2 Albrechtice 27,757
3 Pstruží 29,961
4 Stanislavice 38,942


NÁROČNÝ SOUTĚŽNÍ VÍKEND

Soutěžní družstvo mělo v sobotu velmi nabitý program. Družstvo odběhlo tři soutěže, z nichž jedna byla v rámci Beskydské ligy a jedna v rámci Těšínského poháru. První soutěž se konala v v rámci Beskydské ligy v Bystré. Zde jsme dosáhli času  49,584 s a skončili tak na 13. místě z 21 družstev. Průběžně nám v Beskzdské lize patří 10. místo. Druhou soutež jsme odběhli v sousedních Třanovic, kde jsme časem 15,55 obsadili 1. místo. Vše jsme zakončili v Chotěbuzi kde jsme s časem 16,41 obsadili rovněž 1. místo. 1. místo nám náleží průběžně i v rámci Těšínského poháru. Všem zůčastněným gratuluji a kluci jen tak dáááále.

 

DEN DĚTÍ S HASIČI

Tradiční Den dětí s hasiči se v Hroním Žukově koná 12.6.2011. Přijďte s dětmi mezi nás!!!

 

SMAŽENÍ VAJEČINY

V sobotu 21.5.2011 od 16.00 h proběhlo v hasičské zbrojnici tradiční smažení vaječiny spojené s valnou hromadou členů SDH. Byly zde předneseny zprávy o dosavadní činnosti sboru a představen návrh loga sboru. Toto logo bylo na valné hromadě schváleno a do budoucna tak bude oficiálním znakem SDH Český Těšín - Horní Žukov.

 

ZAČÍNÁ SOUTĚŽNÍ SEZONA

Vsobotu 7.5.2011 proběhlo "neligové" kolo Beskydské ligy v Čeladné. Naše soutěžní družstvo se umístilo na krásnem 3. místě s šasem 16,044 s.

 

ZÁBAVA V CHOTĚBUZI

16.4.2011 jsme v Kulturní domě Chotěbuzi pořádali první letošní zábava.

 

ŠKOLENÍ STAROSTŮ A JEDNATELŮ

Na Morávce proběhlo školení starostů a jednatelů SDH. Za náš sbor byli vyslání  starosta Rostislav Walica a Lukáš Walica. Po tomto školení došlo ve sboru ke změně na postech místostarosty a jednatele. Lukáš Walica a Daniel Klimoszek si prohodili funkce.

 

AKTUALIZACE SEKCE SOUTĚŽE

Byla přidána tabulka se seznamem všech soutěží v okrese Karviná v roce 2011.

 

BESKYDSKÁ LIGA

V letošním roce se sportovní dřužstvo příhlásilo do "BESKYDSKÉ LIGY" v požárním sportu. Celou zimu renovovali "mašinu" tak hodně zdaru !!! Seznam soutěží v BL je v sekci "Soutěže".

 

NÁVŠTĚVA VE ŠKOLKÁCH A SLEZSKÉ DIAKONII

V průběhu měsíce února navštívili zástupci Sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov děti v  mateřských školkách v Dolním a Horním Žukově a chovance ve Slezské Diakonii v Horním Žukově. Prostřednictvím těchto besed jsme si s nimi povídali o základních principech jak předcházet mimořádným událostem,  a také o chování v případě vzniku těchto událostí. Na názorném příkladě si děti a chovanci rovněž vyzkoušeli , jak se opouští pokoj, ve kterém vznikl požár. Také jsmepřiblížili, co vše povolání hasiče obnáší, jak to v „hasičárně“ vypadá , a jak se hasí oheň. Nakonec se hasiči oblékli do plné zásahové výstroje a děti si mohli sáhnout na opravdového hasiče s dýchacím přístrojem, což pro některé z nich byl veliký zážitek.  Děti a chovanci byli za svou pozornost odměněni dárky od společnosti Těšínská tiskárna,a.s., které bychom chtěli za věnované dárky poděkovat a to především Ing. Recmaníkovi.  Pro nás osobně bylo milým překvapením to, že si starší děti mnoho pamatoval již z loňského roku, a některé si dokonce pamatovaly i naše jména.

  

 

TAKTICKÉ CVIČENÍ

Dne 27.února proběhlo první letošní Taktické cvičené " ZÁCHRANA OSOB NA ZAMRZLÉ VODNÍ PLOŠE" Samotné cvičení proběhlo na Těšínské přehradě. 

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Výroční valná hromada SDH Český Těšín - Horní Žukov za rok 2010 se konala v sobotu 22.ledna od 16.00. h. v restauraci Staropolská   "U lukše". Přinesla nám do nového roku několik změn . Ta hlavní je , že novým starostou našeho sboru  dobrovolných hasičů byl zvolen ing. ROSTISLAV WALICA . Dále byly zvýšeny (né naší vinou) členské příspěvky, a to mladí hasiči a studenti do 18 let a důchodci na 100 kč . Ostatním členům se zvedly na 200 kč.
 
 

ROK 2010

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Výroční valná hromada SDH Český Těšín - Horní Žukov za rok 2010 se konala v sobotu 22.ledna od 16.00. h. v restauraci Staropolská   "U lukše". Přinesla nám do nového roku několik změn . Ta hlavní je , že novým starostou našeho sboru  dobrovolných hasičů byl zvolen ing. ROSTISLAV WALICA. Dále byly zvýšeny (né naší vinou) členské příspěvky , a to mladí hasiči a studenti do 18 let , a důchodci na 100 kč . Ostatním členům se zvedly na 200 kč.

 
ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU
Výlet do sklípku
Nastal den „S“ a tak jsme se konečně dočkali vyrazit si do světa a to do vinného sklípku v Bořeticích. Sobotní ráno 13.11.2010 sraz v 7:20 hod na vlakovém nádraží v Českém Těšíně byl začátek dvoudenního poznávání. Jako malá smečka jsme nastoupili do vlaku a vyrazili na dlouhou a pro některé i náročnou cestu do Bořetic. Měli jsme několik přestupů a přestávek, ale i přesto jsme úspěšně dorazili v 14:30 hod na místo výletu. Ubytování jsme měli zajištěné v penziónu Mlýn Bořetice, témeř u vlakového nádraží. Ihned jsme se ubytovali a po krátké přestávce jsme se vydali do Svobodné spolkové republiky Kraví hora, kde probíhalo putování za mladým vínem. Navštívili jsme několik sklípků, samozřejmě proběhla ochutnávka několika vín. Od 19 hod jsme měli domluvené posezení v jednom ze sklípků, kde nás pěkně přivítali a uhostili . Bylo velmi veselo a dobře se sedělo . Nechyběl ani zpěv či tanec účastníků zájezdu. V neděli po 9 hod proběhla snídaně a pomalé balení. V 11:22 hod jsme odjeli vlakem zpět domů. Zase nás čekalo několik přestupů, ale vše se zdárně podařilo a všichni se živí a zdraví vrátili do Českého Těšína po 17 hod.
Všem patří poděkování za účast a některým i obdiv za to že to úspěšně zvládli.
 
NEVÁHEJTE A HLASTE SE !!!!!!!
Po roční odmlce se opět vydáváme na "poznávací" zájezd do vinného sklípku v  Bořeticích  (kousek od Hodonína) . Zájezd se uskuteční  ve dnech 13 a 14. listopadu. Kdo by měl zájem  se tohoto zájezdu zúčastnit společně s hasiči  ,ať se nahlásí do 20. října p.Lukáši Walicovi (tel. 604997155 ) , který ma organizaci zájezdu na starosti . Doprava na místo  je vlakem tam i zpět . Ubytování je přímo v objektu sklípku .
 
 
BRIGÁDA

V pátek 1. Řijna od 16.00 h. se ve zbrojnici koná Velký úklid . Prosím o hojnou ůčast.

 
21.ROČNÍK MEMORIÁLU JANA NIEMCZYKA V POŽÁRNÍM SPORTU

Tak soutěž máme zdárně za sebou. Žukováci skončili na krásném 3 místě . Zvítězili kluci z mistřovic , a tím to vítězstvím si zajistili i vítězství v Těšínské lize.
 

HASIČI NA ZÁVODECH MOTOREK

Dne 3.-4.7. se několik načich hasičů zůčastnilo mezinárodního závodu silničních motocyklů a sidecarů. Závodní okruh byl veden přes městskou část Ostrava – Radvanice a Ostrava – Michálkovice. Této akce se po oba dny účastnili Vaverka, Walica Rosťa a Walica Lukáš a v sobotu Duda Adam a neděle Žídek Jakub (takže oba dny ve 4 lidech). Naší činnosti byl dohled na trati během tréningu a závodu a v případě potřeby zasáhnout. Během závodu jsme několikrát zametali silnici, pár kapek oleje zasypávali vapexem a asistovali při jedné nehodě kde jsme odklidili motocykl z tratě a pomáhali raněnému, kterého jsme předali do péče HBZS Ostrava. Také několikrát jsme pomáhali roztlačovat motocykly při drobných kolizícha poruchách a pomáhali při nakládání na odtahovou službu.

 
MLADÍ HASIČI OPĚT BODOVALI

Naši mladí hasiči jeli v sobotu na soutěž do nedalekých Mistřovic.  Po součtu všech disciplín skončili na 2.místě . Další soutěž je v neděli 20.6. dopoledne v Havířově. Také je aktualizována sekce mladí hasiči, kde se dovíte kde proběhla jaká soutěž, a jakých výsledků mladí dosáhli.

 
OSLAVA 140 LET HASIČŮ V TĚŠÍNĚ

Z důvodu povodní se původně plánovana oslava na konec května přesouvá na 26 a 27 června. V sobotu se akce koná od 9.00 na nám.ČSA v Českém Těšíně, a v neděli od 13.00 na rynku v Polském Těšíně.

 
MLADÍ HASIČI VYHRÁLI

Našim starším mladým hasičům se na domácí soutěži podařilo vyhrát !!!!!!!!  Štafetu zvládli za 53 vteřin(škoda jen 10 trestných za předčasný výběh jednoho z nich ) a požární útok zvládli za 23 vteřin. Doufám že  svou formu potvrdí další sobotu na soutěži v Mistřovicích.

 

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

V sobotu 5.6.2010 se ve 13.00. koná u hasičské zbrojnice 4 ročník soutěže mladých hasičů. Soutěžit se bude ve dvou disciplínách , a to štafeta dvojic, a požární útok.

 
 
DEN DĚTÍ

V sobotu 5.6. 2010 v 15.00 se koná tradiční den dětí s hasiči. Tentokrát se bude konat u  hasičské zbrojnice .

 
POVODNĚ

Město Č.Těšín a jeho okolí opět postihla veliká povoděn. Již v něděli odpoledne jednotka zasahovala na Horním Žukově , a na večer vyjela na pomoc obyvatelům Těšína. Zde přikládám pár aktuálních fotografii...

  
 
 
  
 
 
SMAŽENÍ VAJEČINY
 
V sobotu 15.Května 2010  v 17.00h. se  koná v Hasičské Zbrojnici  tradiční smažení vaječiny. Předcházet jí bude Valná hromada, na které se v krátkosti seznámíme s dosavadním letošním dění ve sboru. Všechny Žukovské hasiče tímto srdečne zveme.
 
 
1.KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU
 
V sobotu 15.května v 8.30h se koná 1.kolo (okrskové) v požárním sportu. Protože je stadión na "frýdecké" v rekonstrukci , letošní kolo proběhne na náhradní trati , a to jak za starých časů" u olzy". A z důvodů né příliš kvalitní trati pro tuto soutěž se poběží pouze požární utoky, a to dvojkolově, a budou se sčítat jednotlivé umístění.
 
 
CELOOKRSKOVÉ TAKTICKÉ CVIČENÍ
 
V sobotu 1.května proběhlo v Českém Těšíně celookrskové taktické cvičení, do kterého byly poprvé zapojeny i výjezdové jednotky z Poského Těšína. Bylo koncipováno jako požár lesního porostu .
 
 
2 LETOŠNÍ VÝJEZD
V sobotu 20.3.2010 v 15.00 jednotka vyjela na požádání k ořezání  větví stromu  při restauraci "u Lukše", jehož větve hrozily pádem nejen na střechu domu ale také na komunikaci , na níž je častý pohyb chodců , a hrozilo jejich poranění .
 
 

S hlubokým zármutkem oznamujeme , že dne 17.března 2010 zemřel dloholetý člen našeho sboru p.MIROSLAV WIGLASZ .Sbor v něm ztácí obětavého člena , který byl svou šedesáti-letou čiností u sboru velice platným členem.
ČEST JEHO PAMÁTCE

 
 
PŘESTAVBA AVIE
 
Od 3.března probíha menší přestavba výjezdového vozidla. Jedná se o zabudováni plovoucího čerpadla a motorové pily. V současné nástavbě avie pro ně nebylo vhodné místo, proto po menší úpravě a přestavbě budou i ony mít své místo , a budou po ruce při případném výjezdu.
 
MLADÍ HASIČI
 
Tak nám začal březen, a schůzky mladých hasičů opět začínají.Budem se scházet každý pátek od 16.30. a pro děti mám potěšující zprávu , po menší"dovolené" se k nám jako vedocí vrací námi všemi oblíbená Lucka , nyní již Helsteinová.
Pevně doufám, že se to opět rozjede, a děcka jí budou poslouchat, a ukáží, že mladí hasiči na Žukově jsou stále dobří.
 
 
PŘIDÁNY NOVÉ FOTKY DO FOTOGALERIE
 
Do fotogalerie byly přidány nové fotky z taktického cvičení a z ukázky v mateřské školky v Dolním Žukově
 
NÁVŠTĚVA V POLSKU
 
28.Února od 14.00h. se 7členů výboru zúčastnilo výroční schůze v družebním sboru OSP OLZA .Schůze proběhla v místním kulturním domě. Po skončení jsme se přesunuli do místní hasičské zbrojnice , kde bylo připraveno bohaté pohoštění . Při následné družné debatě bylo mimo jiné také nastíněno , na jakých akcích bychom se mohli v letošním roce opět setkat.
 
TAKTICKÉ CVIČENÍ - ZÁCHRANA OSOB NA ZAMRZLÉ PLOŠE
 
27.Února proběhlo druhé letošní taktické cvičení naší výjezdové jednotky. To proběhlo v součinnosti s HZS MSK stanice ČESKÝ TĚŠÍN. Samotné cvičení proběhlo na těšínské přehradě. Cvičení se zúčastnilo 11 členů výjezdové jednotky. Více v sekci Zásahy a taktické cvičení
 
BESEDY A UKÁZKY PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
 
V průběhu měsíce Února proběhly besedy s ukázkami pro děti jak v Horním, tak i Dolním Žukově. S dětmi jsme hovořili o požárech, opakovali jsme si čísla na Hasiče,Policii , a Záchrannou službu. Provedli jsme dětem i několik názorných ukázek na voláni na tísňové linky ve správné a špatném provedení. Chodili jsme mezi dětmi v dýchacím přístroji , a oni si mohli sáhnou na pravého hasiče. Názorná ukázka odchodu z pokoje v noci když spíme (tzn. po čtyřech) a přivolání pomoci. Poté nám děti s pomocí paní učitelek kladly otázky na požární tématiku a my jsme jim odpovídali.
 
 
NOVÁ "VÝJEZDOVÁ TECNIKA"
 
  
AKCE V ROCE 2010
Na své první letošní schůzi se výbor sešel 18.ledna. Zůčastnila se jí většina jak starých, tak i nově zvolených zástupců. Zvolilo se nové vedení na dalších pět let a naplánovaly se akce na celý letošní rok. Aktuální složení výboru je již v sekci Výbor sdh. Chystané akce na letošní rok najdete v aktualizované složce kalendář akcí.
 
 
VÝBOROVÁ SCHŮZE
 
V pondělí 18.ledna v 18.00h se ve zbrojnici koná schůze výboru SDH. Schůze se zůčastní jak starý výbor, tak i nově zvolení zástupci.
 
MLADÍ HASIČI
 
Mladi hasiči budou mít v lednu a únoru volno. Pravidelné schůzky začnou od prvního březnového pátku od 16.00 (5.března2010)
 
 
TAKTICKÉ CVIČENÍ OA Č.Těšín
 
Na 30.ledna bylo naplánováno celookrskové taktické cvičení . Bude se konat v  prostorách CO skladu v chotěbuzi.
 
1 VÝJEZD
 
11.Ledna vyjela jednotka k prvnímu letošnímu zásahu . Napadlo docela dost sněhu,  a tak bylo jen otázkou času kdy se někdo ozve . První byla Mateřská školka V Horním Žukově . Členové jednotky odstranili sníh , který hrozil sesunutím na chodník , a mohl ohrozit jak malé děti , tak jejich rodiče.
 ROK 2010
 
Zdravím všechny v novém roce. Doufám že to bude rok pro všechny ušpěšný , a všem bude dělat jen radost.

 

ROK 2009

"Nový člen výjezdové jednotky" :-)
 
Naši jednotku posílil záchranář GERONIMO
 
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
                                                                                       
V sobotu 28.11.2009 se konala výroční valna hromada.Akce se zůčastnilo 30 členů sboru a 5 pozvaných hostů. V rámci schůze se konaly i volby do výboru SDH. Do čtrnácti členného výboru byli zvoleni tito členové -                                                
  M.Jaworski
29 hlasů
  D.Klimoszek 29 hlasů
  Jan Walica 28 hlasů
  J.Vaverka 27 hlasů
  Jiří Walica 26 hlasů
  V.Pata 26 hlasů
  P.Polec 26 hlasů
  L.Walica 24 hlasů
  V.Machač 22 hlasů
  M.Borski 21 hlasů
  A.Polecová 21 hlasů
  R.Supíková 21 hlasů
  J.Macháčová 18 hlasů
  M.Mitrega 18 hlasů
                                                                   
 
Přejí všem zvoleným zástupcům dobré rozhodování v následujícím volebním období.      
 
 
 
TAKTICKÉ CVIČENÍ NA DIAKONII
Ve čtvrtek 22.10.2009 v 10.00h se koná taktické cvičení na budovu Slezské diakonie v Horním Žukově .
 
PODZIMNÍ KOLO PLAMENU
V sobotu 17.řijna se v Bohumíně - Kopytově uskuteční 1.kolo hry plamen . Za Žukov pojede bojovat 1 starší hlídka mladých hasičů . Doufejme že vyjde počasí , a že naši mladí zabojujou , a ukážou co v nich je .
 
ŽENSKÉ DRUŽSTVO
 
Zní to až neuvěřitelně , ale Žukov se patrně od příští sezóny rozroste o jedno soutěžní družstvo . Po mužích a dětech se světu předevedou i ženy . Zatím si je vzal jako trenér pod křídla Jiřík Vaverka , a tak mu držím palce , aby mu elán dlouho vydřžel , a holky mu dělaly jen radost . Osobně jsem viděl jeden jejich trénink , a pokud jim to vydrží , můžou brzy vyrazit na soutěže .
 
TAKTICKÉ CVIČENÍ
12.Září proběhlo v okolí archeoparku v Chotěbuzi celookrskové taktické cvičení se zaměřením na hledání ztracených osob v neznámém terénu .Více najdete v sekci zásahy a taktické cvičení.
SOUTĚŽ  2009
Dne 5.září proběhly na Žukově tradiční soutěže v požárním sportu.
Mužská soutěž proběhla jako jubilejní 20.ročník Memoriálu p.Jana Niemczyka .  Z rána sice počasí nebylo zrovna nakloněno pořádání závodů , ale od půl desáté vysvitlo sluníčko , a vše bylo naprosto v pořádku , aby mohla být dráha dobře připravena . V 13.00 začala sotěž mladých hasičů . Přijely 4.družstva starších a 2 družstva mladších . Soutěž se skládala ze dvou disciplín . První byla štafeta dvojic. Ta se běžela na asfaltové cestě nedaleko zbrojnice . Druhá disciplína byla požární útok .
 
VÝSLEDKY SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
Starší žáci
   Štaf.Dvojic    Požární útok    body  celk.umístění
Horní Žukov   55,6          1. 21,4 1  2.  1.
Doubrava 74,8+10  4. 25,8 3  7.  4.
Havířov 67,8  3. 22,4 2  5.  2.
Chotěbuz 59,7  2. 73,00 4  6.  3.
 
Mladší žáci
   Štaf.dvojic    požární útok    Body  Cel.kumístění
Havířov 93,2+10  2. 27,9  2.  4.  2.
Mosty 74,5  1. 25,4  1.  2.  1.
 
 
 V 16.00 začala soutěž mužů . Sjelo se 8. družstev . Tato soutěž byla i posledním kolem Těšínské ligy . Byli pozváni a přijeli se podívat i zástupci družebního sboru z Polska OSP OLZA .
 VÝSLEDKY SOUTĚŽE MUŽŮ
 
  DRUŽSTVO  Celk.Umístění Liga Č.T.  Čas
Mistřovice 1  1.  1.  15.65
Mistřovice 2  2.    16.56
Horní Žukov  3.  2.  22.63
Stanislavice  4.  3.  22.86
Mosty  5.  4.  29.84
Mistřovice ženy  6.    31.73
Chotěbuz  7.  5.  31.92
Zpupná Lhota  8.  6.  33.54
 
 
 
VÝLŠLAP NA LYSOU HORU
Ve středu  26 . 8 2009 dopoledne jsme s mladými hasiči provedli výšlap na královnu beskyd LYSOU HORU.
 
UKONČENÍ PRÁZDNIN VE ZBROJNICI
V sobotu 22 . 8 . 2009  v 16.00 se v areálu hasičské zbrojnice konálo zábavné odpoledne plné her nejen pro děti , ale i pro dospělé .
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
DRUHÁ LETOŠNÍ SVATBA VE SBORU
 
V sobotu 15 . srpna  2009  v  12 . 00  se  oženil  člen  našeho  SDH  p.MARIÁN JAWORSKI
 
Jménem svým , ale i ostatních členů sboru , přeji novomanželům hodně štěstí na společné cestě životem .
 
Navazování družby s OSP OLZA
Náš sbor se rozhodl navázat družbu s nějakým zahraničním sborem. Rozhodili jsme sítě a čekali, zda někdo bude mít stejný zájem jako my a taky že jsme se dočkali. Navázali jsme kontakt s OSP Olza a po několika hovorech jsme se domluvili na další vzájemné spolupráci . Více o družbě můžete najít v sekci družba  a o polském  sboru na www stránkách OSP OLZA - www.olza.osp.org.pl
Více fotografií naleznete v sekci fotogalerie
 
Čeští a polští hasiči na Těšínsku uctili památku utonulých kolegů
Mimořádnou vzpomínkovou akci na nejhorší povodně v regionu Těšínského Slezska, uspořádali dne 18.7.2009 čeští a polští hasiči v Českém Těšíně na Karvinsku a v polském Cieszyne.Chtěli tak uctít památku pěti utonulých kolegů, kteří zahynuli při povodni v roce 1970.V rámci pietní akce spojila oba břehy hraniční řeky Olše vodní klenba dlouhá asi 120 metrů. Vodu stříkalo z hadic 12 hasičů z české strany a stejný počet hasičů stál i na polské straně. Za doprovodu písně Plyniesz Olzo po dolinie položili na vodu věnec. Někteří hasiči drželi čestnou stráž na mostě Svobody, který strhla voda a vyžádala si životy pěti dobrovolných hasičů z Polska.
     
Velká voda na Těšínsku, která získala přívlastek povodeň století, přišla z 18. na 19. července 1970. Voda zaplavila vesnice podél Olše a do Těšína se přivalila vlna o výšce 5,5 metru a zabila pět Poláků.
"Chceme, aby se tato vzpomínková akce konala pravidelně. Nikdy najednou totiž nezahynulo tolik našich mužů," řekl zástupce starosty dobrovolných hasičů v Cieszyn-Bobrek Zdislav Wiglasz, který s nápadem uspořádat vzpomínkovou akci přišel.
Na nejničivější povodně v regionu nikdy nezapomene. Podle svědků polští kamarádi zůstali na mostě svobody, kde voda dosáhla jeho výšky. Snažili se odrážet spadlé stromy, uvízlé v pilířích mostu. Pak ale přišla velká vlna, která je strhla i s mostem. Celkem tam s vodou bojovalo 11 Poláků, šest se jich zachránilo. Pět se ale utopilo a těla dvou z nich se nikdy nenašla".
Chystá se podobná vzpomínková akce v příštím roce, kdy si na Těšínsku připomenou 140 let fungování hasičského sboru. Hlavní oslavy se mají uskutečnit v květnu 2010.

Více fotografií naleznete v sekci fotogalerie

TÁBOR 2009

V sobotu nám začína letošní hasičský tábor. Koná se v Budišově nad budišovkou. Tohoto tábora se účastní mladí hasiči ze Žukova , mistřovic , chotěbuze , a albrechtic . Přeji všem účastníkům pěkné počasí  ,a spostu krásných zážitků.

 

 ZÁBAVA S ROCKOVOU KAPELOU R.U.M.

 

 V sobotu 18.července se areálu TJ Slovan HORNÍ ŽUKOV se konala ROCKOVÁ ZÁBAVA se skupinou R.U.M. Děkuji všem kdo pomáhal s organizací všeho potřebného.


JAK SE BĚHÁ POŽÁRNÍ SPORT V AMERICE ???

KOUKNI DO HUMORU

 

AKTUALIZACE SEKCE SOUTĚŽE

Přidány další výsledky a nějaké to videjko našeho družstva. Naši když chtějí, dokážou dávat i krásné "17" Jen tak dále pánové .

 

NÁHRADNÍ TERMÍN SOUTĚŽE

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU MUŽŮ PROBĚHNE  5.ZÁŘÍ 2009 OD 16.00h.

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ PROBĚHNE TAKÉ 5.ZÁŘÍ,A TO JIŽ OD 13.00 !!!

 

SVATBA VE SBORU

V  sobotu  4. července  2009  v  11.00  se  vdala  členka  našeho  SDH  Lucie Bernatíková .

 

Jménem svým , ale i ostatních členů  přeji  novomanželům  šťastné vykročení do společného života .

 

 

POVODNĚ 2009

Příroda opět ukázala svou "odvrácenou" tvář , a nejdříve v Severomoravském kraji, a pár hodin nato i v Jihočeském kraji udeřily ničivé povodně , které si vyžádaly víc jak 10 obětí na životě . Vodní živel zpustošil mnoho obcí , a nápáchal mnoho materiálních škod .

 

SDH HORNÍ ŽUKOV soucítí se všemi poškozenými , kteří přišli o vše ,a zvláště o rodinné příslušníky . Je mezi nimi i velitel JPO V. z SDH  VLČICE na JESENICKU.

Čest jeho památce

 

NOVÉ HISTORICKÉ FOTO

 

Podařilo se mi sehnat novou historickou fotografii HORNÍHO ŽUKOVA . Je to  okopírováné foto z historického kalendáře . Jedná se pravděpodobně o pohlednici z přelomu 20. století. Je na něm zachycena právě i bývalá hasičská zbrojnice. Zatím nemám více podobných fotografii , proto apeluji na všechny pamětníky, nebo jejich příbuzné, pokud by měli doma fotky nejen bývalé zbrojnice, ale i z dění v hasičském zboru , zda by je mohli zapůjčit, aby se mohla historie hasičů na žukově lépe zdokumentovat.

Všem předem děkuji.

Starosta SDH D. KLIMOSZEK

PS:toto foto je také již umístěno do historie SDH

 

POZOR POZOR !!!!

OBĚ SOUTĚŽE , TEDY JAK DĚTSKÁ , TAK I MUŽŮ SE Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ A PODMÁČENÉHO TERÉNU ZRUŠILY !!!

NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE 5.ZÁŘÍ 2009 OD 16.00h. SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ PROBĚHNE TAKÉ 5.ZÁŘÍ,A TO JIŽ OD 13.00 !!!

 

SOUTĚŽE 2009

Máme za sebou další soutěž , v sobotu jsme jeli do Mostů u Č.T. Ač se Mostecká jednotka  aktivně účastní na odstraňování následků katastrofální povodně v Novém Jičíně a okolí, 3 ročník memoriálu p.Jana Urbanczyka nezrušili,vrátili se, soutěž uskutečnili, a den nato se opět vraceli s pomocí postiženým . Soutěž samotná probíhala od 15.00h. Naši kluci nakonec skoncili na 4. místě . Ač se opět horko těžko dávali do kupy, zvládli to.

Tak nám začaly soutěže. Ač máme stále problémy s poskládáním sportovního družstva,"staří" se drobet hecli, a v sobotu 13.6.2009. objeli 2 soutěže. A docela se jim dařilo. V Třanovicích byli časem 18.55 druzí, v Chotěbuzi(THL)časem 19.68 třetí. Tak vám kluci držím palce, at se vám daří i nadále,a na domácí soutěži neuděláte ostudu. Fotky budou co nejdříve.

NOVÉ UMÍSTĚNÍ FOTEK

Tak se mi to podařilo , a veškeré fotky naších akcí ,  které jsou na internetu budou zpřístupněny po kliknutí na sekci "FOTKY Z AKCÍ" . Doufám že se mi v brzké době podaří těch fotek tam "naházet "více . Pokud někdo má fotky které tam chce umístit, není nic jednoduššího, pošli , a já je tam uložím.

 

DEN DĚTÍ

Tak na podruhé se nám počasí umoudřilo, a den dětí s hasiči na hřišti místní TJ. se podařil. I přes menší komplikace s organizací, se vše nakonec podařilo, přišlo se podívat mnoho rodičů s dětmi, kteří si v různých disciplínách mohli vyzkoušet nejen stříkání s ruční stříkačky, spojování hadic, přetahování lanem, ale i hod tenisákem na plechovky, skákáni v pytli, slalom s míčem a td.... Všem se ukázali i mladí hasiči ze Žukova. Ukázali přítomným mírně upravený běh na 100metrů jednotlivců, a předvedli i KRÁLOVSKOU DISCIPLÍNU všech hasičů - POŽÁRNÍ ÚTOK. Na závěr dne přijeli profesionální hasiči z HAVÍŘOVA a z ČESKÉHO TĚŠÍNA , a předvedli svou techniku , se kterou pomáhají zachraňovat lidské životy . Nejenom děti, ale i jejich rodiče na závěr s obdivem shlédli výstup a slanění na vysokozdvižnou plošinu , ktrá byla asi 25 metrů vysoko, které provedl hasič našeho sboru, který je i zárověn člen hasičského  záchranného sboru  české republiky.  Všem se tato akce líbila, a tak doufáme, že se nám za rok podaří zorganizovat další takovouto akci. Děkuji všem kteří vypomohli nejen s organízací, ale zaroveň se podíleli na hladkém průběhu akce.

 

2.6.2009 AKTUALIZACE SLOŽKY VÝJEZDOVÉ TECHNIKY

Do složky byly dopsány novinky a doplněny informace o stávájícím vybavení.

 

PRVNÍ LETOŠNÍ VÝJEZDY

 V pátek 22.5.2009 odpoledne se nad naším krajem prohnala vetrná smršt, a nadělala opět hodně paseky. V pátek22.5. jsme zasahovali u spadlých stromů v Dolním Žukově  v úseku mezi hřbitovem a bývalým státním statkem,a v neděli jednotka odstraňovala další její následek, nalomenou větev,která ohrožovala rodinný dům na Dědinské ulici v Horním Žukově. Více brzy v sekci zásahy a tak.cvičení.

 

NOVÁ TECHNIKA VE SBOR

V těchto dnech byla do sboru zakoupena nová motorová pila. Tímto je naše výjezdová jednotka na velmi slušné úrovni. Bližší info dodám co nejdřív........

 

OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU

Tak v sobotu 16.5.2009 se na stadióně na frýdecké ulici od 9.00h koná letošní okrskové kolo v požárním sportu. Mělo se původně konat za fotbalovým stadiónem u "olzy", ale nakonec se okrsek po dohodě na Městském Úřadě může konat zde.Prezentace družstev je od 8.30h.

 

 TAKTICKÉ CVIČENÍ

První letošní taktické cvičení proběhlo v pátek 17.4.2009

Bližší info najdete v sekci zásahy a taktické cvičení. Fotky dodám až nějaké budu mít.

Jinak pracuji na zvětšení fotogalerie....snad se mi to podaříí

AKTUALIZACE KALENDÁŘE AKCÍ SDH

Valná hromada spojená se smažením vaječiny se uskuteční 16.května v 16.00h

Okrskový turnaj v minikopané se nakonec uskuteční 30.května od 8.30h. na hřišti vRopici

 

ŠKOLENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY!!!

2.Dubna v 18.00h se ve zbrojnici koná školení výjezdové jednotky. Účast všech členů vj. nutná !!!

 

JARNÍ ÚKLID VE ZBROJNICI

28.Března 2009 v 9.30h se ve zbrojnici uskuteční jarní úklid. V dubnu nás čeká kontrola z okresu, tak přijdte všichni přiložit ruku k dílu, a vyženeme "zimu" z depa. Pro všechny bude přichystáno "malé "občerstvení. Odpoledne ve 14.00h je v Mistřovicích první letošní soutěž, tak bychom se mohli sejít,a zajet "provětrat mašinu a hadice.

PRVNÍ LETOŠNÍ ZÁBAVA

21.Března 2009 v PZKO MOSTY pořádáme "Taneční Zábavu"minifest MUSIC RAMPA"za účasti 3 kapel.S SDH Horní Žukov tuto akci spolupořádá i Víťa Kolek, který po odehrání kapel pokračuje v akci pořádnou ROCKOTÉKOU......

VALENTÝNSKÝ SNÍH

Sníh, který nás okolo svátku sv. Valentýna zasypal, a způsobil mnoho škod,nám přidělává práci navíc tím, že se musí neustále udržovat příjezdová cesta ke zbrojnici ve sjízdném stavu. Traktor s pluhem nám sice práci usnadňuje, ale i tak se musí vzít lopaty do rukou,a zbytek sněhu odházet ručně. Na posledním odhozu si mákli hlavně mladí hasiči, kdy se starším asi ven moc nechtělo. Děti si za odměnu v rámci schůzky zahráli ping pong, a dostali od vedoucích sladkou odměnu.

   

 

 Dne 5.2.2009 byla aktualizována sekce "Hasiči Obci"
 Dne 2.2.2009 byla zprovozněná sekce "Historie"
 
 Dne 5.2.2009 se uskuteční výborová schůze v19:00 hasičskézbrojnici.
 Dne 29.1.2009 byly založeny tyto webové stránky.

klikem...

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, mazat a jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

  • Používejte často nové bloky.
  • ENTER = nový odstavec.
  • SHIFT+ENTER = nový řádek.
  • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
  • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
  • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist
logo_s_2.jpg (150×45)
aktualizováno: 31.05.2020 18:36:46