Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ROK 2019

Přednášky v mateřských školách

V úterý 26.11. naši dva členové výjezdové jednotky zavítali do Mateřské školy v Koňakově kde dětem přiblížili práci hasičů i s ukázkou některých věcných a technických prostředků. Dále jim vysvětlili jak se správně zachovat při různých situacích které je mohou potkat a základní telefonní čísla. Besedu zakončili společnou hrou. Touto besedou jsme zahájili spolupráci s mateřskými školami v blízkosti Horního Žukova.

Druhou besedovou zastávkou našich členů výjezdové jednotky byla místní mateřská škola v Horním Žukově. I zde se děti dozvěděli náplň práce hasičů, zopakovali důležité telefonní čísla nejen na hasiče.

4.12. Jsme zakončili kolečko besed v Mateřské Škole v Dolním Žukově, kde jsme opět dětem připomněli telefonní čísla, ukázali jak a co hasiči dělají a jaké mají základní vybavení.


Péče o komíny se nevyplácí zanedbávat

Ranní teploty se blíží nule a to znamená že topná sezóna je již bez ostychu tady. Tak jako pečujete o své automobily aby jste s nimi mohli každý den dojíždět do práce nebo pečujete o svou zahradu a záhony, aby na jaře vyrostly květiny a zelenina, tak je třeba důkladně pečovat i o komíny ve svých rodinných domech. Když se zanedbá zahrádka nic nevyroste, když se zanedbá auto, nepojede. Ve většině případů jde o nic proti tomu když zanedbáte svůj komín. Požárů komínových těles každý rok přibývá. V roce 2015 vzniklo 881 požárů právě od špatně vyčištěných nebo jinak zanedbaných komínů. V roce 2016 jich bylo už 1052. V roce 2017 sice velmi malý pokles na 1028 požárů a v loňském roce 2018 bylo nahlášeno na tísňovou linku 150, 1074 požárů způsobených nevyhovujícím stavem komínového tělesa. Z drtivé většiny dochází k požáru přímo uvnitř komínu kde dojde díky vysokým teplotám ke vznícení sazí. Dalšími příčinami bývají nejčastěji nevhodná konstrukce (např. praskliny v komínu) nebo dokonce i zazděné trámy v komínových tělesech.

Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 platilo Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nařízení předepisovalo pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Pouze vybírání a čištění spalinových cest bylo možno provádět svépomocí, kontrolu musela provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví. V Nařízení se hovořilo rovněž o revizi, k jejímuž provedení byl oprávněn pouze revizní technik se speciálním oprávněním.

Od 1. ledna letošního roku se na danou oblast vztahuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. A k němu byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška přebrala a upravila povinnosti, které ukládalo zrušené nařízení vlády. Skládá se ze 4 paragrafů a 3 příloh:

§ 1 Způsob čištění spalinové cesty
§ 2 Způsob kontroly spalinové cesty
§ 3 Revize spalinové cesty
§ 4 Lhůty a vzory
Pro rozhodnutí, zda postačuje kontrola, nebo je nutné provést revizi komína, v širší souvislosti spalinové cesty, je zásadní § 3 Revize spalinové cesty, odstavec 1., ve kterém je uvedeno:

(1) Revize spalinové cesty se provádí

👩‍🚒před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
👨‍🚒při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
👩‍🚒před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
👨‍🚒před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, po komínovém požáru,
👩‍🚒nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
Ze znění odstavce vyplývá, že revize není v řadě případů nutná a postačuje jen kontrola. Pokud si nepoučený zákazník objedná revizi, zaplatí za něco, co nepotřebuje.

Je však možné, že při kontrole upozorní kominík na vzniklé trhliny, například záznamem ze záběru inspekční kamery vložené do komína, a pak zákazníka vyzve k jejich odstranění a podle rozsahu závad může nařídit i odstavení kotle mimo provoz. Na zákazníkovi pak je, jakou cestu k nápravě zvolí, ale v každém případě si před znovuuvedením kotle do provozu musí opatřit revizi spalinové cesty, komína. Jinak riskuje nejen to, že může být pokutován, ale pokud by se něco stalo, tak mu ani pojišťovna neuhradí vzniklou škodu a nepřevezme krytí škod způsobených jiným osobám.


A je to tu ! 🚒🚒👩‍🚒💪

Avii nám konečně vystřídá nový Reanult Master.
Požární automobil využijeme kromě zásahů u požárů, záchranných a technických akcí při větrných smrštích, povodních, námrazách či likvidaci bodavého hmyzu, také ke zdokonalování fyzické přípravy jednotky, mimo jiné formou požárního sportu.
Náklady na pořízení vozidla dle potřeb sboru a požadované technické specifikace činí 1.645.600 korun. Městu Český Těšín se podařilo získat individuální investiční dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 450 000 korun.


Uklidil jsem Žukov!!

6.4.2019 od 9:00 do 13:00 jsme uklidili na přibliženě 6km Žukova a naplnili jsme kontejner až po okraj. Úklidu se zúčastnilo celkem 19 osob včetně dětí, z toho 9 dospělých členů SDH Horní Žukov a 5 dobrovolníků ze Žukova. Tímto znovu moc děkujeme všem zúčastněným!


Přání občanům Horního Žukova a Valná hromada v OSP Olza

Zatímco část našich členů navštěvovala domy v Horním Žukově s přáním do nového roku a kalendáři, čtyři členové jeli náš sbor zastupovat k Osp Olza na schůzi, kde se přátelé z polska ohlédli za svým úspěšným rokem 2018. Znovu děkujeme za pozvání a přejeme aby rok 2019 byl stejně úspěšný a třeba i lepší😊😊👩‍🚒🚒

🚒Těšíme se na další shledání! 🚒

ROK 2018

VH SDH - SMAŽENÍ VAJEČINY A STAVĚNÍ MÁJKY

Výbor SDH Český Těšín – Horní Žukov Vás srdečně zve na Valnou hromadu SDH spojenou s tradičním smažením vaječiny a nově i stavění májky. Akce se bude konat dne 5. 5. 2018 v 16:00 v prostorách hasičské zbrojnice SDH Horní Žukov. Na začátku budete seznámíme s dosavadní činnosti sboru, následně proběhne diskuze. Poté se můžeme těšit na tradiční smažení vaječiny a nově i stavění májky. Vajíčka si prosím doneste s sebou, o zbytek občerstvení bude postaráno. Prosíme o potvrzení účasti, z důvodu nákupu dostatečného množství občerstvení, nejpozději do 30. 4. 2018!!! 

Fotografie z této akce naleznete zde: http://sdhhornizukov.rajce.idnes.cz/Vajecina_5.5.2018/

 

SOUHRN Z VVH SDH


V sobotu 8. 9. se od 9:00 hod konal VÝCVIK JEDNOTEK SDH OKRSKU ČESKÝ TĚŠÍN A OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH MIASTA CIESZYN. Přibližně v 9:15 členové naší výjezdové jednotky spolu s členy z JSDH Český Těšín - Město a OSP Cieszyn Bobrek odjeli na místo výcviku. Téma výcviku pro naše společné stanoviště znělo: Praktický nácvik činnosti při dopravní nehodě motocyklu v nepřístupném terénu. Na začátku proběhlo seznámení se způsoby sebejištění, pracovním polohováním nebo zadržením. Dále byli členové výjezdových jednotek seznámeni se základy první pomoci a byla prověřena komunikace mezi hasiči OSP a SDH. Po odborném výkladu proběhl praktický nácvik jednotlivých bodů výcviku.
Pro ostatní jednotky SDH a OSP probíhal výcvik ve stejný čas na odlišná témata na dalších 3 stanovištích.


Po sobotních výkonech našich sportovních družstev na okrsovém kole v požárním sportu (muži 1. místo, ženy 3. místo), konaném v Českém Těšíně, jsme uspořádali u hasičské zbrojnice tradiční smažení vaječiny poprvé spojené se stavěním Májky. Při této příležitosti se nás sešlo celkem 35 dospělých i dětí. Děti z družstva mladých hasičů se zapojily zdobením Máje, muži se pak postarali o postavení. Na závěr jsme usmažili výbornou kotlíkovou vaječinu a višchni jsme strávili příjemné odpoledne společným posezením. Počasí přálo a akce se velmi vydařila. Budeme se těšit na další společné setkání při kácení Máje. ☀️


O víkendu 20. a 21. 1. 2018 jsme spolu s dalšími členy sboru, roznášeli kalendáře a zároveň jsme přáli všechno nejlepší do nového roku 2018.
Obešli jsme sousedy Horního a také Dolního Žukova a mimo jiné všem přáli, abychom se již nesetkali... :)
Nově jsme letos na kalendáře umístili důležité kontaky na osoby v našem sboru, které mohou lidem pomoct při řešení např.: odstranění bodavého hmyzu, čerpání vody, apod., ale také kdyby rodiče chtěli své děti zapojit do kolektivu mladých hasičů u nás na Žukově.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem za jejich štedré příspěvky. Vaše dary využijeme na úhradu spoluúčasti k dotaci z Města Český Těšín, která se v roce 2018 plánuje využít na pořízení sportovního náčiní, jako jsou hadice, proudnice, překážky. Dále bychom část příspěvku také rádi využili na pořádání veřejných akcí, jako například tradiční smažení Vaječiny.
Velké dík také patří samotným členům sboru, kteří dobrovolně věnují hasičině svou pomoc a svůj volný čas.


V sobotu 20. 1. 2018 v 16hod. jsme se setkali na Výroční valné hromadě sboru, v hasičské zbrojnici v Mistřovicích. Naše pozvání přijali kolegové z družebního sboru OSP Olza z Polska za doprovodu prezese přijeli i další členové, dále p. Morávek z kominictví KOMEX s.r.o. a p. Gryč z SDH Český Těšín – Mosty a zároveň starosta okrsku Český Těšín. Shrnuli jsme uplynulý rok 2017 a stejně tak jsme navrhli plány na rok 2018. 
V uplynulém roce jsme opět drželi celkem úspěšně svou činnost na poli sportovním a to u družstva mužů a žen, kteří se zúčastnili hasičských lig „Gorolský pohár“ a „Těšínský pohár“. Celkově se za sezónu zúčastnili celkem 55 soutěží. Na poli sportovním dále bojuje i družstvo dětí, které se bohužel vlivem nemocí nemohlo zúčastnit podzimního kola hry Plamen a dalších soutěží. I přesto vedoucí mládeže neztrácejí naději, s dětmi pilně trénují a věří, že rok 2018 bude jen lepší. 

Mimo sportovní činnost jsme v roce 2017 pořádali tradiční smažení vaječiny, domácí soutěž v požárním útoku a zakončení Gorolského poháru. Zúčastnili jsme se pietního aktu na památku zesnulých na mostě přes řeku Olši, a několika školení v rámci výjezdové jednotky. Naši členové v uplynulém roce vyjížděli celkem 19x a jak říká náš velitel p. Walica „Podařilo se nevyjet a nepodařilo se vyjet“ :) Ve výjezdové jednotce ukončil svou činnost Marian Jaworski, kterému jsme srdečně poděkovali za jeho dlouholetou práci a dobrovolnou činnost v rámci výjezdové jednotky. Volné místo se nám podařilo ihned zaplnit, a tak místo něj nastoupila Barbora Jendrišáková. 

Snad každý sbor má nějaké neúspěchy, nezdary… V roce 2017 nám bohužel ukončilo svou činnost celkem 6 členů. Na poli sportovním, co se týče výsledků, se sice docela dařilo, bohužel požární stříkačce samotné se již tolik nedařilo a tak sbor měl v minulém roce velké výdaje na pořízení nové. Naneštěstí můžeme poděkovat Nadaci Argofert, která nám poskytla částku 50.000,- Kč na částečnou úhradu nové požární stříkačky. Po opakovaném jednání s Městem Český Těšín jsme stále pouze v očekávání na nový výjezdový automobil a stejně tak se nám nepodařilo provést opravy rozpadající se zbrojnice a zavedení nového hygienického zařízení. 

I přes tyto negativní zprávy nevěšíme hlavu a i v roce 2018 se budeme snažit vše posunout k lepšímu.

Tímto bychom chtěli všem členům i nečlenům poděkovat za ochotu provádět tuto dobrovolnou činnost za veškerou pomoc i účast na akcích a brigádách. 
Dále bychom chtěli poděkovat za podporu: Město Český Těšín KOMEX – kominictví, s.r.o. Třinecký inženýring, a.s. Automarket Nieslanik, s.r.o. Autocentrum Kopr Team Nadace Agrofert, STK Český Těšín a L&T Real, s.r.o., Těšínská stavební, s.r.o.

ROK 2017

V sobotu 14.10.2017 jsme se jako sbor pustili do pořádání slavnostního zakončení Gorolského poháru za sezónu 2017 v Kulturním domě Chotěbuz. Sešlo se 165 hasičů a hasiček z okresu Karviná, Frýdek-Místek a Slovenska.
V první části programu proběhlo slavnostní vyhlášení všech zúčastněných. Po krátké pauze přišlo očekávané vyhlášení All Stars - nejlepší z nejlepších.
Po oficiálním zakončení přišla volná zábava pod taktovkou DJ Romana Pastorka, kdy se tančilo, bavilo a pilo.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným za příjemně strávený večer, který proběhl bez problémů a hladce. Dále pak všem organizátorům, kteří se na zakončení podíleli, včetně všech pomocníků, protože bez nich by to nešlo.
Zde posílám dokaz na fotogalerii z daného večera.

http://sdhhornizukov.rajce.idnes.cz/Zakonceni_GP_2017/


28. ROČNÍK MEMORIÁLU J. NEIMCZYKA

V sobotu 26. 8. 2017 jsme pořádali domácí soutěž v rámci Těšínského a Gorolského poháru, kterého se zúčastnilo 30 družstev můžu a žen. Domácí družstva se v Těšínském poháru umístila stejně, a to na krásném 2. místě a v Gorolském poháru se družstvo mužů získalo 3. místo a ženy na 5. místo.

Tímto bychom chtěli pogratulovat všem vítězům a čest poraženým a poděkovat všem zúčastněným, a to nejen organizátorům a sportovcům, ale i všem sponzorům, díky, kterým jsme mohli danou soutěž uspořádat.

Fotogalerii nalznete zde: http://sdhhornizukov.rajce.idnes.cz/Horni_Zukov_26.8.2017/


.

 

TOPlist
logo_s_2.jpg (150×45)
aktualizováno: 31.05.2020 18:36:46