Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rok 2020

V pondělí 10.2. 2020 vyjela naše jednotka ke spadlému stromu přeS most na ulici K hájence.

 

Rok 2019

2019 počty událostí
požáry 2
planý poplach  
ostatní mimořádné události (likvidace hmyzu) 7
cvičení a asistence u akcí 2
celkem 11

ROK 2018

 
2018 počty událostí
požáry 2
ostatní mimořádné události (likvidace hmyzu) 14
celkem 16


SPOLEČNÝ VÝCVIK JEDNOTEK SDH OKRSKU ČESKÝ TĚŠÍN A OSP MIASTA CIESZYN

V sobotu 8. 9. se v dopoledních hodinách konal společný výcvik jednotek sborů dobrovolných hasičů okrsku Český Těšín a ochotniczych straży pożarnych miasta Cieszyn.

Cílem výcviku bylo nabytí teoretických i praktických zkušeností při vybraných činnostech v rámci zásahové činnosti jednotek požární ochrany. Důraz byl kladen na činnosti, ke kterým nejsou tyto jednotky ve většině případu povolávány. Prověřena byla rovněž komunikace mezi českými a polskými hasiči při společném zásahu.

Samotný výcvik byl rozdělen na čtyři základní části, kterých se vybrané jednotky PO zdokonalovaly. Témata výcviku byli: vyhledávání osob v neznámém prostředí za minimální viditelnosti, praktický nácvik činnosti při dopravní nehodě motocyklu v nepřístupném terénu, praktický nácvik činnosti při záchraně uvízlých zraněných osob na ostrůvku ve vodní nádrži Hrabina, stavba norné stěny přes řeku Ropičanku při ropné havárii včetně použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve vybavení jednotek.

Naše výjezdová jednotka se spolu s členy z JSDH Český Těšín - Město a OSP Cieszyn Bobrek odebrala na místo výcviku, kde proběhla jak odborná příprava, tak i praktický nácvik činnosti při dopravní nehodě motocyklu v nepřístupném terénu. Na začátku proběhlo seznámení se způsoby sebejištění, pracovním polohováním nebo zadržením. Dále byli členové výjezdových jednotek seznámeni se základy první pomoci a byla prověřena komunikace mezi hasiči OSP a SDH.

Fotogaleri naleznete zde: https://sdhhornizukov.rajce.idnes.cz/Vycvik_jednotek_SDH_a_OSP_8.9.2018/

                                           

 


 

ROK 2012

TABULKA VÝJEZDŮ 

2012 počty událostí
požáry 1
planý poplach 2
ostatní mimořádné události (likvidace hmyzu) 8
cvičení a asistence u akcí 2
celkem 13
 

OKRSKOVÉ CVIČENÍ - POŽÁR PNEUMATIK   

Velitel JSDH Český Těšín - Horní Žukov Jiří Walica naplánoval na 28. 10. 2012 okrskového cvičení. Téma cvičení bylo požár pneumatik v místním statku v Horním Žukově. Cvičení proběhlo od 17 hod a jednotka se zapojila do hašení s pěnou a dálkové dopravy vody. Cvičení proběhlo za tmy při prvním letošním sněhu a teplotě 0°C. Následovalo vyhodnocení při horkém čaji v naší požární zbrojnici. Cvičení se zúčastnili až na SDH Zpupná Lhota všechny sbory v okrsku Český Těšín, profesionální hasiči HZS MSK stanice Český Těšín a OSP Cieszyn Marklowice . Osobně mě velmi mrzela neúčast našeho družebního sboru OSP Olza, který se z cvičení omluvil. 

 


ROK 2011

TABULKA VÝJEZDŮ 
 
2011 počty událostí
technická a technologická pomoc 1
cvičení a asistence u akcí 1
celkem 2
 
 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - NÁCVIK ZÁCHRANY OSOB NA ZAMRZLÉ VODNÍ HLADINĚ

Mrazivé únorové počasí dovolilo našívýjezdové jednotce provést nácvik záchrany osoby, která se propadla zamrzlou vodní hladinou. Cvičení proběhlo v sobotu 27.2.2011 na Těšínské přehradě u přítoku Hrabinky. Led byl v této části o něco tenčí, což nám umožnilo vyzkoušet různé simulace, které se mohou přihodit snad komukoliv, kdo se pohybuje po zamrzlých vodních hladinách. Tonoucí figurant byl vybaven speciálním otepleným neoprenovým oblekem od HZS. V rolích zachránců a tonoucí osoby  jsme se střídali a pomocí získaných zkušeností jsme zjišťovali nejvhodnější postupy záchrany. Vybavení záchrannými vestami a jištění lany jsme se k tonoucí osobě přibližovali pomocí žebříku. Mezi nejlepší metody se nám osvědčila metoda vsunutí žebříku pod tonoucí osobu a její následné vytažení . Výcvik byl velkým přínosem pro celou naši výjezdovou jednotku, neboť jsme si ověřili stávající dovednosti a nabyli nové zkušenosti a poznatky. 

 

ROK 2010

TABULKA VÝJEZDŮ 

2010 počty událostí
technická a technologická pomoc 2
živelná pohroma 10
cvičení a asistence u akcí 3
celkem 15
 

POVODEŇ ČESKÝ TĚŠÍN 2010

Podle meteorologů hrozí v následujících dnech záplavy především na řekách na území Beskyd. V těchto horách by mohlo spadnout až 150 milimetrů srážek. Například Olše, která protéká Českým Těšínem, by mohly dosáhnout až třetího stupně povodňové aktivity, tedy ohrožení. Takto zněly výstražné informace, které se staly bohužel pravdivé.


Naše jednotka měla již první výjezd v neděli 16.5.2010 v 12:11hod. na čerpání zatopeného sklepu v Horním Žukově. Toto bylo pro nás znamení, že se nebude jednat pouze o jeden výjezd. Následující hodiny byli ve znamení silného deště a vzrůstu hladin řek. Další výjezd nás čekal týž den ve 20:30hod., kdy jsme vyjeli spolu s dalšími jednotkami do Těšína na zimní stadión, kde probíhalo plnění pytlů pískem, které byly určeny pro stavbu protipovodňových hrází. Naše jednotka během téhož večera se ještě přemístila na čerpání podjezdu u těšínských jatek no a ještě před půlnoci jsme přejeli do parku Adama Sikory. Až do časného úterního rána jsme pytlovali. Konečně jsme si dali krátkou pauzu, ale ještě před obědem jsme opět vyrazili do terénu a pytlovali jsme až do večera. Následující dny probíhaly stejně a to že se pytlovalo a stavěli hráze, také jsme odstraňovali strom pomoci motorové pily. Každý den se pracovalo od rána až do večera a každý měl toho až nad hlavu. Od středy 19.5. jsme začali likvidovat postavené protipovodňové hráze s pytlů s pískem a také čerpat laguny, sklepy, apod. V sobotu 22.5.2010 proběhlo poslední čerpání po povodních. Během těchto dní nejen naši členové ale i s ostatních sborů odvedli spoustu kvalitní práce s minimem odpočinku a vše zadarmo, jen aby pomohli jiným. Myslím že všem patří velký dík. Během těchto povodní řeka Olše v Č. Těšíně dosáhla svého maxima a to výšky 531 cm a průtok byl 500 m3/sec.

 

2 LETOŠNÍ VÝJEZD

V sobotu jednotka vyjela na požádání k ořezání stromu u Restauraci "u Lukše", jehož větve hrozily pádem nejen na střechu domu ale také na přilehlou komunikaci. Na této komunikace je velmi intenzivní pohyb jak chodců, tak i automobilů a hrozilo tak vysoké ryziko nehody či úrazu.
 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - ZÁCHRANA OSOB NA ZAMRZLÉ VODNÍ PLOŠE

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů Horní Žukov a jednotka HZS MSK stanice Č. Těšín nacvičovala v sobotu 27.2.2010 záchranu tonoucí osoby z vody. Námětem cvičení bylo, při bruslení na Těšínské přehradě došlo vlivem teplého počasí k prolomení ledu , a tím k tonutí osoby. V rámci výcviku jsme zkoušeli různé simulace, které se mohou přihodit snad komukoliv , kdo se lehkovážně pohybuje po ledové ploše na rybnících, přehradách apod. Toto cvičení jednotce do budoucna výrazně pomůže , kdy bude schopna pomoci takto postiženým  osobám. Tonoucí osoby tvořili členové z naších řad . V rámci cvičení  se  členové jednotky prostřídali , a tím se  vžili do rolí jak zachránců tak postižených. S pomocí členů jednotky HZS Č.Těšín  si členové jednotky SDH vyzkoušelI několik různých postupů, a zjišťovali, jaké  postupy jsou v danou chvíli nejvhodnější. Při výcviku jsme používali speciální neoprenové obleky, ale nebáli  se zachraňovat a  promočit se  v zásahových oblecích, které  používáme standardně jak na požáry , tak i nehody a pod. Pro naší bezpečnost jsme používali záchranné vesty a jištění pomocí lana, ale i pomoci žebříku. Celé cvičení bylo velikým přínosem pro celou  jednotku SDH, ale i také zajímavou podívanou pro veřejnost, která tou dobou procházela kolem těšínské přehrady .
 
Poděkování patří i směně C HZS Český Těšín za jejích obětavost a pomoc v rámci zdokonalovacího výcviku.

 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - PŘÍPRAVA NA POVODNĚ"

V poslední lednovou sobotu 2010 se uskutečnilo celookrskovéokrskové cvičení. Sektorové operační středisko převzalo zprávu o pomoci při pytlování na stavbu protipovodňové hráze na hrozící případné povodně. O pomoc byly požádány jednotky sboru dobrovolných hasičů okrsku Český Těšín. Poplach byl ohlášen v 9:10 hod a všechny vyzvané jednotky měly dorazit do skladu ochrany obyvatel v Chotěbuzi. Na místě proběhlo školení, na kterém jsme si řekli důležité informace např., kde a jak se mohou stavět hráze, jak se ukládají správně pytle do hráze, do jaké výšky je můžeme ukládat, apod. Bylo rozhodnuto o zahájení praktického výcviku a tak muži se chopili lopat a pytlů a vše se rozjelo na plné obrátky. Zasahující si prakticky vyzkoušeli i stavbu hráze a tak lze říci, že jednotky jsou proškoleny a jsou schopny své nové zkušenosti využít i v případném ostrém zásahu. Po 1hod a 10minutách bylo spotřebováno všech 6 tun písku, kterým bylo naplněno 150 pytlů a cvičení bylo ukončeno. Naším úkolem ještě bylo uskladnit pytle v tamějším skladu, kde je budeme mít nachystány v případě opravdových povodní a budeme moci pytle okamžitě využít pro ochranu majetků na území města Český Těšín. V případně hrozících povodní jsou ještě uschovány i velké vaky, které je možno také použít pro stavbu protipovodňové hráze. Tohoto cvičení se účastnily tyto dobrovolné jednotky: Český Těšín – Město, Český Těšín – Mosty, Český Těšín – Horní Žukov, Český Těšín – Mistřovice, Český Těšín – Stanislavice, Český Těšín – Svibice, Chotěbuz a Chotěbuz - Zp. Lhota.

    

                                                                            

PRVNÍ VÝJEZD - ODSTRANĚNÍ SNĚHU ZE STŘECH

První výjezd roku 2010 pro JSDH Horní Žukov nastal již v lednu a to na technickou pomoc. V pondělí 11.1. v 15:11 hod byli členové výjezdové jednotky vyzváni k výjezdu na odstranění nebezpečných stavů. Podařilo se sejít v počtu 1+4 a tak jsme mohli vyjet k místní mateřské školce (dále jen MŠ). Na místě jsme průzkumem zjistili, že se jedná o sníh na střeše, který hrozil uvolněním a nebezpečím pádu na chodník a tím možné ohrožení osob. Na zadní straně budovy kde je přístavba s rovnou střechou byl i větší nával sněhu a to asi 1m a tak z bezpečnostních důvodů jsme odházeli vrstvy sněhu a z šikmé střechy jsme za pomoci vysouvacího žebříku shodili převisy sněhu. Při práci jsme byli také pod dohledem dětí s rodiči, a tak se zdálo že některé děti v ten den snad ani nepůjdou domů. Náš zásah jsme ukončili něco před 17 hod. Tohoto výjezdu se účastnili M. Jaworski, J. Vaverka, M. Borski, R. Szewieczek a L. Walica.

 
 
 

ROK 2009
TABULKA VÝJEZDŮ   
 
2009 počty událostí
technická a technologická pomoc 1
živelná pohroma 2
cvičení a asistence u akcí 2
celkem 5
 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - POŽÁR DÍLEN VE SLEZSKÉ DIAKONII

Dne 22.10. 2009 proběhlo taktické cvičení SDH Horní Žukov na Slezskou Diakonii spolu s jednotkou HZS Český Těšín a HZS Karviná.

V 10:41hod byl vyhlášen telefonicky poplach pro členy JSDH Horní Žukov, kde se nám ve sluchátku ozvalo: “Výjezd jednotky , požár, shromáždiště osob, Český Těšín - Horní Žukov, Vělopolská 204, díly Slezské Diakonie, keramická dílna, 3 vozičkáři, 50 osob“.Na místo události jsme vyjeli v počtu 1+3. Na místě byla technika stanice Č.Těšín 2 x cisterna, stanice Karviná vyslala automobilový žebřík s dostupnou výškou 37m a my jsme dorazili s DA 12 Avie 31. Velitel zásahu nás rozdělil na 2 skupiny . Úkolem první skupiny bylo zkontrolovat 2. a 3. patro a druhá skupina měla provést požární útok do patra. Jelikož evakuace osob proběhla ještě před příjezdem jednotek nebyla proto nalezena již žádna osoba v budově. Po odvětrání budovy bylo cvičení v 11:20 ukončeno a tak jsme začali balit. Před budovou byla spousta lidí, kteří sledovali práci hasičů a po skončení cvičení měli ložnost si prohlídnout zasahující techniku. Při tomto cvičení jsme dostali šanci si vyzkoušet půjčenou dýchací techniku, kterou měli naši členové na sobě a při cvičení používali. Při odjezdu na zbrojnici jsme svezli děti z místní mateřské školky, která přišla také zhlédnout práci hasičů. Dětem jsme tím udělali takovou radost že se jim nechtělo s auta ven, ale blížil se čas obědu tak přece hlad je donutil vylézt.

Toto cvičení prospělo naším členům a také jsme si vyzkoušeli i nový systém telefonického svolávání členů výjezdové jednotky, který funguje od 1.10.2009

Za JSDH Horní Žukov se cvičení účastnili Borski M., Walica R., Walica J., Walica L.

 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - PÁTRÁNI PO ZTRACENÝCH OSOBÁCH

Dne 12. září 2009 od 12:00 hodin proběhlo v Chotěbuzi společné taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému se zaměřením na pátrání po dvou pohřešovaných osobách. Taktického cvičení se zúčastnili se spolu s hasiči Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (stanice Český Těšín, Karviná a lezecká skupina ze stanice Havířov) jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Těšín (Město, Horní Žukov Mosty, Mistřovice, Stanislavice, a Svibice), jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Chotěbuz (Chotěbuz a Zpupná Lhota), Policie ČR (Územní odbor vnější služby Karviná, Obvodní oddělení Český Těšín a Skupina základních kynologických činností Karviná) a Městská policie Český Těšín. Celkem se cvičení zúčastnilo 82 osob.Cvičení bylo zahájeno telefonickým oznámením na linku 158 o pohřešování dvou mentálně postižených osob, které odešly během výletu v Archeoparku v Chotěbuzi do lesa ve směru na Český Těšín. Policisté byli vysláni na místo oznámení události, aby prověřili oznámení a provedli prvotní úkony na místě. Společně s oznamovatelkou projeli nejbližší okolí a uvědomili místní občany o vzniklé situaci. Bylo zjištěno, že tyto osoby nebyly do doby prověřování spatřeny. Byl vytipován prostor jejich pravděpodobného výskytu. Jelikož se jednalo o hustě zalesněný  a členitý prostor byly cestou Operačního střediska Územního odboru vnější služby Karviná vyžádány do pátrací akce další složky IZS. Ve vytipované lokalitě, v areálu objektu ochrany obyvatelstva Chotěbuz byly soustředěny síly a prostředky IZS a byl zřízen štáb velitele zásahu. Účastníci cvičení byli seznámení se situací a s popisem hledaných osob. Byla vytvořena rojnice v síle 55 osob a délce 110 m. Dále byly vytvořeny dva záchranné týmy složené ze čtyř osob a jednoho zdravotníka. V rojnici byly použity čtyři GPS vysílače, které byly k tomuto účelu zapůjčeny. Ve štábu velitele zásahu zůstala v pohotovosti lezecká skupina, která byla určena pro zásah v nedostupném terénu. Současně s rojnici terén propátrávali dva služební psi. Ve štábu velitele zásahu byl nepřetržitě pohyb a tvar rojnice monitorován GPS navigací a v případě nutnosti byl korigován velitelem zásahu. První osoba byla nalezena cca po 30 minutách od zahájení propátrávání. Osoba byla ošetřena, vyproštěna z nepřístupného terénu a transportována do místa soustředění jednotek. Další pohyb rojnice byl znesnadněn nepřístupným terénem, kde místy docházelo ke ztrátě spojení se štábem velitele zásahu. Toto spojení bylo nahrazováno mobilními telefony. Díky GPS navigaci měl velitel zásahu neustálý přehled o stavu a pohybu rojnice. Po dosažení cílového bodu propátrávaného sektoru došlo k přeskupení rojnice a propátrávání dalšího úseku. Cca po 10 minutách byl nalezen druhý pohřešovaný, který byl následně ošetřen a taktéž transportován do místa určení.Cvičení prokázalo schopnost spolupráce jednotlivých složek IZS při společném zásahu. Účastníci zásahu si každý dle vlastní odbornosti vyzkoušeli činnost v nepřístupném terénu a za nepříznivých klimatických podmínek.

 

DRUHÝ VÝJEZD - "OTVÍRAČKA" OBJEKTU

Ve čtvrtek 11.6.2009 byla naše jednotka vyslána na naší první "otvíračku" V Dolním Žukově. Po dotazu "operačního", zda je naše jednotka tento zásah provézt, byla vyslána na otevření zabouchnutých dveří v Dolním Žukově. Naše jednotka sice nemá potřebné "otevírací" páčidlo, proto si jej nejdříve zajeli vypůjčit na HZS v Č. Těšíně, a poté provedli potřebný zásah: Jednalo se o tzv. neakutní otevření, proto si mohli dovolit i menší zajížďku na stanici. Výjezd se konal ve spolupráci s Policii ČR. Výjezdu se zůčastnili 4 členové výjezdové jednotky.

 

PRVNÍ LETOŠNÍ VÝJEZDY

V pátek 22.5.2009 odpoledne se nad naším krajem prohnala vetrná smršt, a nadělala opět hodně paseky. V pátek22.5. jednotka zasahovala u spadlých stromů v Dolním Žukově  v úseku mezi hřbitovem a bývalým státním statkem.Zásahu se účastnilo 6 členů výjezdové jednotky. V neděli 24.5. jednotka odstraňovala další její následek, nalomenou větev,která ohrožovala rodinný dům a elektrické vedení na Dědinské ulici v Horním Žukově. Tohoto zásahu se účastnili 4 členové výjezdové jednotky.

 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - AUTONEHODA

V pátek 17.4.2009 se konalo první letošní taktické cvičení. Jednalo se o pomoc u autonehody. Cvičení  proběhlo na parkovišti u potravin "na vyhlídce" a  konalo se v součinosti s jednotkou HZSMSK Český Těšín. I přes meší zdržení, kdy cvičení mělo začít v 18.00, kdy hasiče z Těšína poslal operační k lokálnímu požáru trávy. Ti vše zvládli velmi rychle,a už v 18.45 mohl operační cvičení spustit. Jednotky po příjezdu k místu zásahu provedly průzkum, a po zjištění že se jedná o dopravní nehodu, stanovili postup. Nejprve došlo ke zvednutí vozidla nafukovacími vaky, aby mohli vyprostit zaklíněnou osobu. Tuto poté s pomocí dobrovolných hasičů vyprostili. Pak se pokusili vyprostit druhou osobu na místě řidiče. Po nasazení krčního límce položili před raněného plastový kryt, a pomocí malého průbojníku rozbili okno. Poté s pomoci hydraulického zařízení raněneho z auta vystříhali, a uvedli do stabilizované polohy. Po skončení cvičení jsme si všichni zkusili na přistaveném vozidle, jaká je práce s hydraulickým zařízením na vyproštění osob nejen z havarovaných aut, a auto doslava roztříhali na kousky. Všichni jsme zhodnotili, že to není jednoduché, a zvláště u ostrého zásahu je nutná dobrá znalost práce s tímto nářadím.
Cvičení se zůčastnilo 5 členů jednotky HZSMSK Český Těšín a 9 členů výjezdové jednotky Horní Žukov.
 
 
EXKURZE SOPIS JIH A HZS NOŠOVICE

V neděli 1.2. 2009 se uskutečnila exkurze spojená se školením na téma spojení.

Pořádající této exkurze bylo SDH Horní Žukov spolu s okrskem Český Těšín. Školení bylo určeno pro členy výjezdových jednotek všech sborů okrsku Český Těšín. Akce se zúčastnilo celkem 19 zástupců, a to ze sborů Horní Žukov, Mistřovice, Město, Mosty a Chotěbuz, naopak chyběli zástupci sborů ze Stanislavic, Zpupné Lhoty a Svibice.

     

V 9 hod. začalo školení na SOPISu ve Frýdku-Místku, kde byl představen všem přítomným celý systém a princip svolávání členů na mimořádné události. Názorně byl uveden program do chodu a ukázkově bylo předvedeno spuštění poplachu jednotce. Byly rovněž zodpovězeny různé dotazy a poukázalo se na chyby, které vznikají při dorozumívání-spojení mezi jednotkou a operačním. Po desáté hodině se členové přesunuli na nejnovější hasičkou stanici HZS MSK do Nošovic. Zde byla představena nová hasičská stanice, a to nejen garáže s technikou, kterou jsou vybaveni, ale i ostatní zázemí stanice. Ještě během dopoledne byla přehlídka ukončena a členové se vrátili zpět domů. 

                       

Tato akce navazuje na předchozí školení, které se uskutečnilo ještě v minulém roce, a to na téma  první pomoc. Do budoucna budou navazovat další proškolení z různých oblastí, které povedou k  zdokonalování hasičů JSDH.

   


ROK 2008

POŽÁR LESA - TAKTICKÉ CVIČENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

V pátek, dne 3.10.2008 v odpoledních hodinách, se na území města Český Těšín, v lokalitě Dolní Žukov, uskutečnilo taktické cvičení jednotek požární ochrany. Námětem cvičení byl tentokrát požár lesního porostu na velké ploše.
    K události byla povolána jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, stanice Český Těšín a dále pak jednotky Sborů dobrovolných hasičů:

 Český Těšín Město
 Český Těšín - Mosty
 Český Těšín - Mistřovice
 Český Těšín - Horní Žukov
 Český Těšín - Stanislavice
 Chotěbuz
 Chotěbuz - Zpupná Lhota

Cílem cvičení bylo ověření funkčnosti systému vyhlašování poplachu dobrovolným jednotkám a dále doprava hasební látky na velkou vzdálenost.

V 17hod odpoledne byla událost oznámena na Sektorové operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (SOPIS JIH). Bezprostředně na to byly k požáru postupně povolány výše uvedené jednotky s veškerou technikou. Po příjezdu na místo události bylo započato se zřízením čerpacího stanoviště a vytvořením dopravního vedení z hadic, určeného na dopravu hasební látky. Z důvodu nepřístupnosti terénu pro těžkou mobilní techniku bylo nutno hasební látku dopravovat na vzdálenost cca 700m a překonat při tom dvacetimetrové převýšení terénu. Jelikož se imaginární požár vlivem silného větru rychle šířil, bylo velitelem zásahu rozhodnuto o nasazení útočných proudů ze dvou stran a také o nasazení kyvadlové dopravy vody pomocí cisternových automobilových stříkaček. Toto zajišťovaly jednotky z Českého Těšína Města a Mostů svými cisternovými automobily a také cisterna jednotky profesionálních hasičů. Jednotky z Města a Mostů prováděly rovněž čerpání vody z vodního zdroje pomocí přenosných a plovoucích čerpadel. Jednotky z Mistřovic, Horního Žukova a Mostů vytvořily dopravní vedení z hadic a přenosných motorových stříkaček, kterými byla dopravována voda na místo požáru. Zbývající jednotky ze Stanislavic, Chotěbuze a Zpupné Lhoty byly nasazeny přímo na likvidaci požáru.

V průběhu cvičení byly rovněž navozeny situace, u kterých došlo k několika technickým závadám na technice. Tyto však byly neprodleně odstraněny a dodávka vody mohla probíhat bez větších časových mezer. Taktéž kyvadlová doprava vody, u které hlavním cílem bylo zajistit kontinuální dodávku hasební látky na místo požáru probíhala bez větších nedostatků. Na závěr cvičení bylo provedeno komplexní vyhodnocení s přítomností velitelů všech zasahujících jednotek.

Akce se zúčastnilo přes 50 hasičů a 12 zásahových automobilů. Cvičení prokázalo akceschopnost všech uvedených jednotek a podílelo se na zvýšení odborné přípravy jejich příslušníků a členů. Zároveň však potvrdilo nutnost provádění společných cvičení minimálně jednou v roce.

 

VĚTRNÁ SMRŠŤ - ČESKÝ TĚŠÍN

26. června 2008 se naším krajem prohnala větrná smrš, a zanechala za sebou nemalé škody. Naše jednotka zasahovala  u spadlých stromů v Mistřovicích na ulicích K hájence a Mistřovická, a v Dolním Žukově na ulici Strmé. Na zásahu se podílelo 5 členů výjezdové jednotky.

 

OCHRANA OBYVATELSTVA - POVODNĚ A ZÁCHRANA NA VPDĚ

V únoru 2008 se 6 členů výjezdové jednotky zůčastnilo kurzu Ochrany obyvatelstva, který byl rozdelen do tří částí. První část se konala ve Pstruží nedaleko Čeladné, a tam je lektoři seznámili s obsahem kurzu a probrali základy slaňování,stavění norných stěn,a další dovednosti,které potřebovali v dálších častech kurzu. Ty se konaly v dubnu a květnu v Opavě na řece Opavici. Zde se učili zvládání lodě na klidné i divoké vodě,otočení převráceného raftu, návrat na loď,záchranu tonoucích osob,záchranu osob z výšky nad vodní hladinou,činnosti ve vodním proudu, ovládání plavidla,průjezd a přejezd vodního válce,první pomoc při tonutí, záchrana pomocí plavidla, budování norných stěn atd.

  

  

           

TAKTICKÉ CVIČENÍ - POŽÁR LESNÍHO POROSTU + DÁLKOVÁ DOPRAVA VODY
25. dubna 2008 proběhlo cvičení na vodním stavu pana Zieliny. Cvičení bylo koncipiváno jako požár lesního porostu, a dálková doprava vody pomocí plovoucího čerpadla,kterým byl náš sbor vybaven. Do cvičení byla zapracována i jednotka SDH Český Těšín - Mosty s CAS25, která sloužila jako zálohová.

 
   
   
                                 


 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - POŽÁR VEPŘÍNA

Ve středu 16.5.2007 se v obci Chotěbuz na Karvinsku uskutečnilo celo okrskové taktické cvičení jednotek požární ochrany, zaměřené na likvidaci požáru vepřína. Bylo spojené s evakuací živých zvířat a jejich provizorního ustájení.Cvičení se zúčastnilo 54 hasičů z Karvinska a 11 požárních vozidel - jednotka HZS Moravskoslezského kraje ze stanice Český Těšín a také jednotky sborů dobrovolných hasičů Český Těšín - Město, Mosty, Horní Žukov, Mistřovice, Stanislavice, Svibice, Chotěbuz a Zpupná Lhota. Po oznámení simulované události a příjezdu na místo zásahu členové jednotek zřídili dálkovou dopravu vody hadicemi, vytvořili provizorní místo pro evakuovaná zvířata a likvidovali požár pomocí tří vodních proudů.

               
 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - POŽÁR LESNÍHO POROSTU

28. října 2006 sbor provedl taktické cvičení zaměřené na likvidaci lesního požáru a dálkovou dopravu vody. Cvičení probíhalo v součinnosti SDH Český Těšín - Horní Žukov (DA12) a SDH Český Těšín - Mosty (CAS25 ŠKODA 705 RTHP kk). Jelikož byla obava, aby byl dostatek hasiva, byla do do cvičení zapracováná i zálohová cisterna z HZSMSK stanice z Českého Těšíná. Cvičení probíhalo na skutečný zapaleny lesní porost.Na natažení dálkového dopravního vedení z hydrantu bylo použito 25 hadic B s vloženým strojem Ps12. Cvičení se zůčastnilo 9 členů vyjezdové jednotky SDH Český Těšín - Horní Žukov, 5 členů výjezdové jednotky SDH Český Těšín - Mosty.

              

 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - "POŽÁR" V BUDOVĚ SLEZSKÉ DIAKONIE

2. května 2006 proběhlo taktické cvičení v budově Slezské Diakonie v Horním Žukově na fiktivní požár, a záchranu obyvatelů a mentálně postižených pacientů. Cvičení se konalo ve spolupráci s jednotkou HZSMSK z Českého Těšína, a HZSMSK Karviná,odkud přijel výsuvný žebřík. Jednotka SDH Český Těšín - Horního Žukova měla za cíl pomoc s evakuaci obyvatel a kontrolou obytných částí budovy. Z SDH Český Těšín - Horní Žukov se cvičení zůčastnilo 7 členů výjezdové jednotky.

   

     


   
 

SHOZ SNĚHU 2006
V druhé polovině února zasypala republiku veliká sněhová nadílka, a některé střechy to nezvládly a zbortily se (viz obchodní dům Lidl v Ostravě). Naše jdnotka zasahovala ve firmě VEGA MILK, kde sníh těžce prohýbal střechu skladu. Zásahu se zůčastnili 4 členové výjezdové jednotky.
     
 

POVODEŇ ČESKÝ TĚŠÍN  2005

V roce 2005 postihly okolí Českého Těšína rozsáhlé povodně. Byly povolány všechny dostupné a akce schopné jednotky okrsku. V samotném Českém Těšíně se vylila z břehů řeka Olše a zatopila několik domů. Nevyhla se ani Cieszynu (PL), kde se na ulici Fryštácké vytvořila veliké jezero o rozloze jednoho kilometru čtverečního. V předměstské části Českého Těšína Svibici muselo být evakuováno 12 osob.

   
 


Mezi nejvíce zasažená místa v České Těšíně patřila ulice Karvinská (supermarket Hypernova, prádelna Perex, obydlená oblast zvaná Karvinská kolonie, okolí úřadu práce, podjezdy do Masarykových sadů a jatkám).


 

Naše jednotka zasahovala nepřetržitě po všechny dny záplav.První den v okolí karvinské kolonie a v perexu, další dva dny strávila na železniční ulici a na "Balinách"

  
Voda nadzvedla i zabetonovaný zahradní bazén       Čištění mostku na Lipové ulici                                       Čerpání sklepa v areálu Perex
 

   


 

 

 

TOPlist
logo_s_2.jpg (150×45)
aktualizováno: 31.05.2020 18:36:46